Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

[AKTUALIZACJA] Rejestr przestępców seksualnych

  • Dodano: 2019-01-03 10:45

Ministerstwo sprawiedliwości aktualizuje na bieżąco nazwiska na liście przestępców seksualnych. Na tej liście znaleźli się także 6 mężczyzn urodzonych w Chorzowie.

Każdy może sprawdzić, kto znajduje się w rejestrze. Tryb przeglądania strony jest publiczny. Wśród ogólnie dostępnych danych znajdziemy m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, długość i miejsce zasądzonej odsiadki czy artykuły, na podstawie których wymierzono karę.

Dlaczego rejestr jest uaktualniany? Niestety stale wpisywani są na listę kolejni przestępcy. Inni są wykreślani z uwagi na postanowienia sądów lub zgon.

Jakich czynów zabronionych dopuszczali się wymienieni w rejestrze mężczyźni urodzeni w Chorzowie? Najczęściej dopuszczali się gwałtu na małoletnich poniżej 15. roku życia. Najstarszy z mężczyzn ponad 30 lat temu popełnił przestępstwo z art. 168 § 2 kk/69, czyli gwałt zbiorowy lub gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Dziś ma 53 lata i przebywa poza województwem śląskim. Część sprawców już odsiedziało karę więzienia, niektórzy przebywają na warunkowym zwolnieniu.

Przestępcy z Chorzowa, którzy znajdują się w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym:

  • Florczyk Michał - data urodzenia 1987.02.09
  • Grąglewski Jarosław - data urodzenia 1968.03.28
  • Gryczan Janusz - data urodzenia 1965.03.30
  • Kościelny Damian - data urodzenia 1996.12.11
  • Kukuła Henryk - data urodzenia 1966.02.17
  • Magosz Damian - data urodzenia 1986.02.13

Rejestr przestępców seksualnych od 1 stycznia ubiegłego roku jest dostępny online w internecie. Na stronie https://rps.ms.gov.pl/ możecie sprawdzić, czy interesująca Was osoba widnieje w rejestrze, bądź jacy przestępcy z danego miasta zostali ujęci w bazie. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób.

Do części niepublicznej mają dostęp tylko przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze.

Redakcja
źródło: Redakcja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.