Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

"Dzielnicowy bliżej nas"

  • Dodano: 2018-02-22 08:15, aktualizacja: 2018-02-22 07:37

Wczoraj  odbyło się szkolenie dzielnicowych z Komisariatu Policji II w Chorzowie. Podczas wykładów omówiono m.in. współpracę dzielnicowych z mediami, ich rolę w realizacji profilaktyki społecznej oraz zasady tworzenia planów działań priorytetowych. Ważnym elementem spotkania było podkreślenie znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych podczas kontaktów dzielnicowego z mieszkańcami.

W pierwszej części szkolenia podinsp. Małgorzata Biernacka z Zespołu Profilaktyki społecznej chorzowskiej komendy omówiła służbę dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. W trakcie szkolenia wielokrotnie podkreślała jak ważne jest uspołecznienie działań Policji. Dzielnicowi, jako funkcjonariusze najlepiej znający potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności mają za zadanie wskazywanie lokalnych zagrożeń i kierunków działań profilaktycznych, inicjowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, realizację akcji i programów oraz współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych. Uczestnicy zapoznani zostali z obszarami i zadaniami dedykowanymi policjantom dzielnicowym, oraz z zasadami współpracy w tym względzie z funkcjonariuszami Zespołu Profilaktyki Społecznej i Rzecznikiem Prasowym KMP w Chorzowie. Ponadto podinsp. Małgorzata Biernacka omówiła istotę tworzenia lokalnych koalicji w ramach Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa oraz zasady prawidłowego budowania Plan Działań Priorytetowych w szcególności prawidłowego zdiagnozowania potrzeb społeczności lokalnej pod kątem wyboru właściwego celu.

Drugą część szkolenia poświęconą współpracy dzielnicowych z mediami poprowadził asp Sebastian Imiołczyk specjaliści d.s Prasowego – Informacyjno Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Podczas tego wykładu omówiono podstawy prawne i zasady współdziałania policjantów tzw. pierwszego kontaktu z dziennikarzami. Zaprezentowano także przygotowany przez śląską policję film instruktażowy ukazujący, jak mundurowi nie pełniący na co dzień funkcji oficerów prasowych, powinni prawidłowo wypowiadać się przed kamerą.