Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Forum Rad Seniorów

  • Dodano: 2017-11-23 11:00

Dziś w Chorzowie odbyły się dwa ważne z punktu widzenia polityki senioralnej - w której jesteśmy jednym z krajowych liderów - wydarzenia: Forum Rad Senioróww ramach projektu „Modelowe Rady Seniorów woj. śląskiego” oraz Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów.

Działalność Rad Seniorów polega między innymi na proponowanych rozwiązań, wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, aktywizowaniu seniorów do społecznej działalności i wspólnym zmienianiu wizerunku osób starszych - dlatego ich współpraca jest tak istotna.

Miasto Chorzów było współorganizatorem obu wydarzeń.

Następna informacja