Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Remont ul. Żołnierzy Września

  • Dodano: 2018-08-17 13:00

W poniedziałek 20 sierpnia o godz. 8 rozpoczną się roboty drogowe związane z renowacją nawierzchni jezdni ulicy Żołnierzy Września w Chorzowie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Boczną i Beskidzką oraz Śląską i ks. Szwedy.

Prace prowadzone będą na połowie jezdni przyległej do parkingu sklepu „E. Leclerc” (pasy ruchu w kierunku ul. 3 Maja).

Ze względu na zakres prowadzonych prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Żołnierzy Września (jadąc z kierunku ul. 3 Maja) w kierunku ulic Bocznej i ks. Szwedy,
  • wyjazd z ulic Beskidzkiej i Śląskiej do ulicy Żołnierzy Września możliwy będzie wyłącznie w prawo w kierunku ul. 75 Pułku Piechoty,
  • zamknięty zostanie wyjazd z ul. Bocznej do ulic Żołnierzy Września i Beskidzkiej,
  • na ulicy Szwedy wprowadzony zostanie tymczasowo dwukierunkowy ruch pojazdów, celem zapewnienia dojazdu do parkingu przy sklepie E. Leclerc,
  • na ul. Św. Kingi przy pasie ruchu prowadzącym w kierunku ul. Żołnierzy Września wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Wyznaczony zostanie objazd z kierunku ulic Beskidzkiej, Śląskiej i 75 Pułku Piechoty w kierunku ulic Żołnierzy Września (położonej poza strefa robót) ciągiem ulic Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego i św. Kingi.

W związku z koniecznością wprowadzenia ww. zmian dojazd do sklepu E. Leclerc (klienci i dostawy) możliwy będzie z kierunku ulicy Wandy przez ulicę Szwedy (tymczasowo dwukierunkową). Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły na stronie KZK GOP.

Zakończenie prac planuje się w dniu 25.08. (sobota).

Następna informacja