Wiadomości z Chorzowa

WRDS o połączeniu szpitali

  • Dodano: 2017-03-02 09:00

Zamiar połączenia Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra Edwarda Hankego z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie był głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W obradach wzięli udział przedstawiciele władz Chorzowa, tamtejszej Rady Miasta, dyrekcje i związki zawodowe obu szpitali, reprezentacja Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii oraz przedstawiciele Śląskiego Oddziału NFZ. Nie zabrakło również Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego.

Posiedzenie WRDS w całości poświęcono kwestii włączenia Centrum Onkologii i Pediatrii im. dra E. Hankego w struktury chorzowskiego Zespołu Szpitali Miejskich.

„Jeżeli nie podejmiemy w tym zakresie stosownych działań, grozi nam zamknięcie paru oddziałów działających w ramach Zespołu Szpitali Miejskich. To z kolei spowoduje obniżenie ryczałtu o ok. 12-14 mln zł. My walczymy o zabezpieczenie 100 procent ryczałtu w obu placówkach. I dzięki ich połączeniu mamy na to szansę” – argumentował Wiesław Raczyński, wiceprezydent Chorzowa.

Pracownicy Śląskiego Oddziału NFZ potwierdzili, że wedle ich symulacji w sytuacji niełączenia obu placówek Zespół Szpitali Miejskich traci ryczałt na hematologię i okulistykę.

Przedstawiciele dyrekcji i załogi Centrum Pediatrii i Onkologii podkreślali dorobek ich placówki i wyrażali obawy, że wraz z włączeniem ich w struktury ZSM przynajmniej w części będzie utracony.

Głos zabrał również marszałek Wojciech Saługa, mówiąc o tym, że dyskusja wokół sieci szpitali – zarówno tych z Chorzowa, jak i tych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa – powinna być skoncentrowana wokół samego projektu autorstwa ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Projekt ten bowiem znacząco ogranicza finansowanie wielu szpitali bądź oddziałów szpitalnych i w konsekwencji może doprowadzić do ich likwidacji.

Załogi obu szpitali polemizują ze sobą coraz ostrzej. Emocję biorą górę. Tymczasem to strona rządowa, to minister zdrowia powtarzają od jakiegoś czasu, że w Polsce jest za dużo łóżek szpitalnych. To niech oni, inicjatorzy powołania sieci szpitali, powiedzą głośno i wyraźnie, które placówki mają ich zdaniem zostać, a które nie, skoro intencją rządu jest ograniczenie liczby łóżek w naszym kraju. Dlatego wszyscy dyrektorzy szpitali powinni od strony rządowej usłyszeć jednoznaczne deklaracje w sprawie ich placówek – dodał marszałek.

Przypomnijmy, że chorzowska Rada Miasta stosowną uchwałę w sprawie włączenia Centrum Pediatrii i Onkologii w struktury Zespołu Szpitali Miejskich przyjęła 2 lutego. Obecnie jest analizowana przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z przekazanych dzisiaj informacji wynika, że najprawdopodobniej – ze względu na niewypełnienie warunku o konsultacjach związkowych – uchwała będzie odrzucona. Dzięki temu obie strony konfliktu znajdą dodatkowy czas na wypracowanie uzgodnionego stanowiska.

Już w najbliższy czwartek (2.03) planowane jest posiedzenie Komisji Integralności, powołanej przez chorzowskich rajców w celu wypracowania kompromisowych rozwiązań w tym zakresie, na które zaproszono wszystkie strony.

Ustawa dotycząca sieci szpitali miałaby zacząć obowiązywać w całym kraju już od 1 października 2017 r.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.