Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Współpraca z Asystentami Rodziny

  • Dodano: 2016-11-21 09:00

W minioną środę w Komisariacie Policji I w Chorzowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Kierownika Dzielnicowych asp. sztab. Adama Kościelnego z asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. W trakcie spotkania omówione zostały zasady współpracy pomiędzy asystentami a dzielnicowymi.

Kim jest asystent rodziny ? Jego zadania określa art. 15.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny w przypadku zagrożenia prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie, ma wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią stabilności życiowej, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Cała praca asystenta rodziny zaczyna się momencie, gdy pracownik socjalny wystąpi do kierownika OPS-u z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodzinie. Następuje to w momencie kiedy poweźmie informację o tym, iż konkretna rodzina przejawia problemy opiekuńczo wychowawcze – a pomoc czy ingerencja asystenta jest niezbędna. Jak nietrudno się domyślić, w wyniku takich problemów jak : m.in. napiętrzające się trudności opiekuńczo - wychowawcze rodziców- dochodzi w ostateczności do zaniedbań wobec dzieci a zdarza się, że i także do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu rodziny- jak np. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Asystenci rodziny, aby skutecznie pomagać i chronić współpracują z instytucjami takim jak : szkoły, sądy, policja, kuratorzy, rodziny zastępcze. Dlatego też Kierownik Dzielnicowych asp. sztab. Adam Kościelny zorganizował spotkanie w chorzowskim komisariacie. W trakcie spotkania asystenci rodziny przedstawili zakres swoich obowiązków i kompetencji zawodowych. Omówione zostały zasady współpracy pomiędzy asystentami a policjantami. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi oraz funkcjonariusze ogniwa patrolowo- interwencyjnego. Następne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 7 grudnia 2016 roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.