Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Zostań opiekunem grupy pilotażowej CUMY!

  • Dodano: 2017-12-08 09:45

Rusza drugi  nabór do kadry CUMY! Poszukujemy dodatkowych dwóch osób, które podejmą wyzwanie i zostaną opiekunami realizującymi zadania dla 10-cio osobowej Grupy Pilotażowej w ramach projektu CUMA.

Rekrutacja potrwa do 15 stycznia.

Szukamy osób, które:

- ukończyły 18 rok życia i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,

- posiadają wykształcenie wyższe w przynajmniej jednej z wymienionych poniżej dyscyplin naukowych:
a) pedagogika;
b) psychologia;
c) socjologia;

albo

– posiadają  wykształcenie wyższe w dowolnej innej dyscyplinie naukowej i jednocześnie odbyły kursy  lub szkolenia obejmujące świadczenie doradztwa lub wsparcia na rzecz osób lub rodzin zagrożonych  wykluczeniem społecznym,

– posiadają doświadczenie w pracy z grupą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, reintegracyjnych,  terapeutycznych lub podobnych, świadczonych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem  społeczno-zawodowym lub jako animator społeczny czy pedagog ulicy (streetworker),

albo

– posiadają doświadczenie w realizacji innych niż wskazane powyżej działań na rzecz młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym.


Twoje zadania:

– przeprowadzenie rekrutacji w efekcie której zostanie wyłoniona 10 – osobowa Grupa Pilotażowa projektu
–  realizacja warsztatów prowadzonych w okresie realizacji projektu - do 31 grudnia 2018 r.
– czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze integrującym lokalną społeczność, w których realizację zaangażowana jest Grupa Pilotażowa
– inicjowanie osobistych działań i włączanie się w działania inicjowane przez pozostałych Opiekunów Grupy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej Grupy Pilotażowej
– bieżące prowadzenie dokumentacji Projektu w zakresie dot. zadań realizowanych przez Grupę Pilotażową

Załączniki:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.