Wiadomości z Chorzowa

Badania medycyny pracy - czego się spodziewać?

  • Dodano: 2022-02-03 09:00

Badania medycyny pracy musi regularnie wykonywać każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę a także przed przyjęciem do pracy. Są to badania wstępne, okresowe i kontrolne. Mają one na celu sprawdzenie, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku i w określonych warunkach. Jakie to są badania i jak często należy je wykonywać?

Badania wstępne

Badania medycyny pracy musi wykonać każdy, kto podejmuje pracę w nowym miejscu. Obowiązek ten jasno narzuca Kodeks Pracy i zabrania zatrudniania pracowników, którzy nie przedstawią ważnego orzeczenia lekarskiego. Dotyczy to wszystkich pracowników, zarówno umysłowych jak i fizycznych a zakres zleconych badań jest uzależniony od specyfiki stanowiska pracy.

Badania wstępne mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia przyszłego pracownika oraz ocenić, czy warunki na nowym stanowisku pracy mogą wywierać na niego wpływ. Lekarz medycyny pracy przeprowadzi z pacjentem wywiad, zbierając informacje na temat stanu zdrowia, chorób przewlekłych i przyjmowanych leków. Mogą również paść pytania o nałogi, przebyte operacje czy też urazy w przeszłości. Dodatkowo wykonywany jest pomiar ciśnienia. Ponadto mogą być także wykonywane podstawowe badania krwi Lekarz może również zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań specjalistycznych, których zakres jest uzależniony od  stanowiska pracy a także zagrożeń, na jakie pracownik będzie narażony. Po wykonaniu wszystkich badań należy powrócić do lekarza ogólnego, który wyda orzeczenie.

Badania okresowe

Badania okresowe dotyczą pracowników zatrudnionych na dłuższy okres czasu. Ich celem jest ponowne sprawdzenie zdolności do pracy, a o ich częstotliwości decyzję podejmuje lekarz medycyny pracy. Zakres badań okresowych jest zbliżony do badań wstępnych i pozwala lekarzowi zweryfikować, czy zajmowane stanowisko pracy i panujące tam warunki nie wpłynęły negatywnie na zdrowie pracownika oraz na psychikę.

Badania kontrolne

Na badania kontrolne pracodawca ma obowiązek skierować pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dłużej niż 30 dni. Badania te mamą sprawdzić, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu na powrót do pracy i ponowne jej podjęcie na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Poradnia Medycyny Pracy

Badania wstępne, okresowe oraz kontrolne przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Z tym skierowaniem należy zgłosić się do Poradni medycyny pracy w okolicy Katowic, np. do Centrum Medycznego Post Medical w Rudzie Śląskiej. To nowocześnie urządzona i wyposażona przychodnia, w której wszelkie badania są wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.