Wiadomości z Chorzowa

Księga wieczysta działki - jak znaleźć jej numer?

  • Dodano: 2021-03-10 14:45, aktualizacja: 2021-03-17 13:42

Proces zakupu działki, domu lub mieszkania jest złożony z wielu etapów. Jedną z niezbędnych czynności jest sprawdzenie stanu prawnego nabywanej nieruchomości. Poznamy go między innymi poprzez analizę treści prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Do uzyskania dostępu do dokumentu konieczna jest znajomość numeru księgi wieczystej - jak i gdzie go znaleźć?

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to najważniejszy dokument określający, jaki stan prawny ma dana nieruchomość. Jej zakładanie i prowadzenie dla konkretnej działki lub mieszkania odbywa się w wydziałach ksiąg wieczystych, działających przy sądach rejonowych. Wgląd w treść księgi wieczystej może uzyskać każdy, kto zna jej numer. Natomiast zapoznanie się z aktami księgi, czyli dokumentami stanowiącymi podstawę wpisów w księdze, wymaga wykazania interesu prawnego do nieruchomości (niestety, zamiar kupna danej nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem).

W dokumencie znajdziemy dane określające nieruchomość (np. położenie, numer ewidencyjny działki, obszar), informacje o jej właścicielu lub współwłaścicielach, a także o ewentualnym zadłużeniu lub ustanowionych służebnościach.

Kiedy warto skorzystać z księgi wieczystej?

Tak naprawdę do księgi wieczystej trzeba zajrzeć zawsze, kiedy chcemy sprawdzić stan prawny danej nieruchomości. To szczególnie ważne, aby rozwiać wątpliwości związane z rzeczywistym stanem działki, a stanem opisanym w księdze (zdarza się na przykład, że w księdze wieczystej podany jest inny obszar - powierzchnia działki, niż ten zgodny z rzeczywistością). Zapis w dokumencie jest zawsze traktowany jako najważniejszy.

Ponadto z rejestrem warto zapoznać się, kiedy chcemy zakupić działkę lub dom zarówno dla siebie, jak i pod inwestycję. Pozwoli to poznać stan prawny i ewentualne obciążenia ustanowione na nieruchomości. Jeszcze innym powodem może być kwestia dziedziczenia, kiedy spadkobiercy się nie znają. Także w przypadku darowizny nieruchomości najlepiej sprawdzić w księdze, czy nie jest ona obarczona długami lub służebnością.

Jak otrzymać dostęp do księgi wieczystej działki?

Dostęp do przeglądania treści księgi wieczystej danej nieruchomości otrzymamy online, bez wychodzenia z domu. Aby zapoznać się z treścią wybranej księgi, konieczna jest znajomość jej numeru. Ten najlepiej uzyskać od sprzedawcy lub właściciela gruntu. Znając numer księgi możemy skorzystać z serwisu internetowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnego pod adresem Ekw.ms.gov.pl i tam bezpłatnie pobrać dokument do wglądu. Sprawa komplikuje się, gdy numer jest nieznany. Skąd możemy go wziąć?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej działki?

Jeśli jesteśmy na etapie wstępnego rozeznania i nie znamy właściciela działki lub otrzymaliśmy spadek, ale nie mamy kontaktu z rodziną, możemy spróbować dotrzeć do numeru księgi wieczystej na podstawie adresu administracyjnego – numeru działki. O numer księgi wieczystej możemy wnioskować w odpowiedniej instytucji, takiej jak Starostwo Powiatowe, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w Sądzie Rejonowym. Konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków lub odpisu z księgi wieczystej. W formularzu należy wskazać interes prawny do nieruchomości.

Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej bez wychodzenia z domu?

Istnieją specjalistyczne, płatne wyszukiwarki, które umożliwiają znalezienie numeru księgi wieczystej po podaniu adresu nieruchomości lub numeru działki. To rozwiązanie za niewielką opłatą pozwoli szybko i bez konieczności wychodzenia z domu otrzymać dostęp do numeru księgi wieczystej. Informacje na temat tego, jak znaleźć księgę wieczystą na podstawie numeru działki oraz konkretną instrukcję tego procesu można znaleźć w artykule na stronie https://ksiegawieczysta.net/numer-dzialki-a-numer-ksiegi-wieczystej/.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.