Wiadomości z Chorzowa

Kto jest uprawniony do odszkodowania za wywłaszczenie?

 • Dodano: 2020-09-21 09:00, aktualizacja: 2020-09-22 07:04

Wywłaszczenia dokonywane na cele publiczne wiążą się z prawem do uzyskania stosownego odszkodowania. Czy każda osoba wobec której dokonywane jest wywłaszczenie ma prawo do takiej rekompensaty?

Pomoc prawna przy wywłaszczeniach

Wywłaszczenia nieruchomości należą w głównej mierze do sfery prawa administracyjnego – oznacza to, że wypłata stosownego odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości wiąże się z koniecznością zachowania ścisłych procedur.

Osoby, które są wywłaszczane w zdecydowanej większości przypadków nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia, które pozwalałyby im na prawidłowe oszacowanie wartości wypłacanego odszkodowania – a to jak pokazuje praktyka jest nagminnie zaniżane przez właściwe organy administracyjne.

Pomoc prawna oferowana przy wywłaszczeniach jest wręcz nieoceniona. Jedną z ciekawszych ofert na rynku w omawianym zakresie prezentuje Kancelaria Prawna Inlegis, możemy w niej znaleźć:

 • analizę stanu prawnego i faktycznego sprawy każdego klienta,
 • sprawdzenie poprawności i prawidłowości dokonanej wyceny wywłaszczanej nieruchomości,
 • bieżące wsparcie prawników w toku całej sprawy wywłaszczeniowej,
 • reprezentację klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami,
 • sporządzanie pism administracyjnych, procesowych oraz opinii prawnych.

Kto ma prawo do odszkodowania za wywłaszczenie?

Katalog osób uprawnionych do otrzymania stosownego odszkodowania za wywłaszczenie został określony w art. 12 ust. 4f specustawy drogowej, zgodnie z którym prawo takie takie przysługuje:

 • dotychczasowym właścicielom nieruchomości;
 • użytkownikom wieczystym nieruchomości;
 • osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, to na chwilę obecną ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

 • użytkowanie;
 • służebność;
 • służebność osobista;
 • zastaw; 
 • zastaw rejestrowy;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • hipoteka. 

Jeśli posiadacie Państwo któreś z powyższych praw do wywłaszczonej nieruchomości w momencie, kiedy decyzja ZRID stała się ostateczną, przysługuje Państwo prawo do odszkodowania z tego tytułu. 

Czy pomoc prawnika jest potrzebna?

W Polsce pomoc prawna jest dobrowolna, dotyczy to także spraw odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń. Samodzielne próby żądania wyższej rekompensaty pieniężnej zazwyczaj nie są skuteczne. W tym zakresie potrzebna jest bowiem odpowiednia wiedza i doświadczenie.

Moim zdaniem wsparcie prawnika jest potrzebne w każdej sprawie odszkodowawczej, zwłaszcza gdy mówimy o wywłaszczeniach dokonywanych na cele publiczne. Organy administracji wypłacają odszkodowania w znacznie zaniżonych kwotach i nie informują wywłaszczanych o możliwości żądania wpłaty wyższych rekompensat – wyjaśnia Mirosław Ochojski, prawnik z Kancelarii INLEGIS.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w zakresie procedury wywłaszczeniowej oraz podwyższenia należnego odszkodowania, zachęcamy do odwiedzenia portalu wywlaszczenie.pl

Znajdą tu Państwo nie tylko ofertę pomocy przy podwyższaniu wysokości rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość, ale także aktualizowaną i poszerzaną bazę artykułów, która w przystępny i darmowy sposób może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów związanych z tym zagadnieniem.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.