Wiadomości z Chorzowa

Przewóz zwłok – wymagane pozwolenia i obowiązki

  • Dodano: 2020-04-30 23:15, aktualizacja: 2020-05-03 00:52

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny temat. Na rodzinę zwykle spada ogrom formalności, które muszą przeprowadzić w czasie żałoby. Transport zwłok z miejsca zgonu do zakładu pogrzebowego, czy następnie na miejsce uroczystości jest jednym z problemów, które pojawiają się w trakcie ich załatwiania. Czasem niezbędne jest również sprowadzenie zwłok z zagranicy. Do zorganizowania tego typu przewozu wymagane są pozwolenia oraz zachowany powinien być odpowiedni harmonogram niezbędnych czynności.

Transport zwłok z zagranicy – niezbędne formalności

Warunki prawne transportu zwłok z zagranicy w Polsce określa Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r., art 37. To najbliższa rodzina zmarłego wnioskuje o to, by sprowadzić jego ciało do Polski. Cała procedura rozpoczyna się od otrzymania z rąk polskiego konsula zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki mogą być sprowadzone na teren kraju. By otrzymać tego typu pismo, należy najpierw złożyć w konsulacie akt zgonu lub inny dokument, który stwierdza zgon (musi być on przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub być wydany w ustandaryzowanym formacie międzynarodowym) oraz zaświadczenie od lekarza mówiące o tym, że śmierć nie nastąpiła z powodu choroby zakaźnej. Ostatnim dokumentem do złożenia jest także pozwolenie danej jednostki administracyjnej (starosty lub prezydenta miasta) na pochowanie zwłok w Polsce. Zdarza się, że niektóre kraje wymagają do wywiezienia zwłok także zezwolenia policyjnego.

Przewóz zwłok z zagranicy – procedura

Mając w ręku wszystkie dokumenty można organizować transport. Przewożenie zwłok jest dozwolone jedynie w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojazdach i środkach transportu. Tego typu transport można powierzyć firmie pogrzebowej, która z należytym szacunkiem i z zachowaniem niezbędnych norm bezpieczeństwa oraz sanitarnych sprowadzi do kraju zarówno ciało w trumnie, jak i prochy w urnie. Warto wspomnieć, że sprowadzenie urny nie wymaga specjalistycznych pojazdów i może być przewożona dowolnym środkiem transportu, jednak cały proces musi się odbywać z odpowiednim poszanowaniem dla tych szczątków. „Autokarawany, którymi odbywa się przewóz zwłok z zagranicy muszą być odpowiednio oznakowane i spełniać szereg wymogów. Pojazdy te m.in. muszą być przystosowane do dezynfekcji. Trumna po przywiezieniu do Polski musi być niezwłocznie pochowana i nie może być otwierana. W ramach naszych usług załatwiamy też wszelkie formalności związane z przewozem m.in. niezbędną dokumenty, odprawy konsularne, czy informacje cele. Dzięki temu osoby, które powierzyły nam przewóz ciała swoich bliskich nie muszą zajmować się większością formalności, co jest szczególnie ważne w tym trudnym dla wszystkich czasie żałoby.” - mówi Stanisław Dek z Parku Pamięci - nowoczesnego, kompleksowego zakładu pogrzebowego w Rudzie Śląskiej.

Transport zwłok na terenie Polski

Przewóz zwłok na terenie Polski jest prostszy w zorganizowaniu, jednak również w jego trakcie zachowane powinny być odpowiednie normy oraz zasady bezpieczeństwa. Taką usługę świadczą właściwie wszystkie firmy pogrzebowe, jednak podczas wyboru warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. „Wiemy, jak ważne jest dla rodziny ostatnie pożegnanie, dlatego też nasi pracownicy z wyjątkową dbałością i godnością podchodzą do swojej pracy. Istotne jest dla nas to, by transport ciała odbywał się w najkrótszym możliwym czasie - z szacunku i troski do rodziny zmarłego” - dodaje pracownik zakładu pogrzebowego Park-Pamięci.


Źródło: Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.