Wiadomości z Chorzowa

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę, czytając OWU?

  • Dodano: 2020-12-15 09:15, aktualizacja: 2020-12-16 13:30

Dom czy mieszkanie często stanowią dobytek naszego całego życia, któremu warto zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dzięki temu możemy uniknąć w wielu przypadkach wysokich kosztów likwidacji szkód. Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie domu może zapewnić nam szeroką ochronę, jednak przed zawarciem umowy należy zwrócić uwagę na wiele kwestii. Jaki jest przedmiot ubezpieczenia? Co obejmie polisa? Jakie wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)?

Czym jest OWU i dlaczego należy zapoznać się z tym dokumentem?

OWU to skrót od ogólnych warunków ubezpieczenia. Dokument ten istotny jest nie tylko w przypadku ubezpieczenia domu, ale również samochodu, np. komunikacyjnego OC, AC i wielu innych. Z treścią OWU powinien się obowiązkowo zapoznać każdy, kto zamierza zawrzeć umowę danego ubezpieczenia. Zaznajomienie się z tym dokumentem nie musi wymagać wizyty w oddziale danego towarzystwa – można to zrobić za pośrednictwem stron internetowych ubezpieczycieli. OWU zawiera informacje o prawach i obowiązkach stron umowy.

Czego można się z niego dowiedzieć? Przede wszystkim kiedy możemy otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela, jakie warunki musimy spełnić i w jakich przypadkach towarzystwo może odmówić wypłaty. Dokument ten zawiera m.in. definicje poszczególnych terminów wykorzystywanych w jego treści, określa przedmiot i zakres ochrony, ale nie tylko.  Znajduje się tam wiele innych, cennych informacji.

Czym jest przedmiot ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia wskazuje na to, co podlega ochronie. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości może to być mieszkanie lub dom (także w trakcie budowy), domek letniskowy oraz elementy stałe. Do tych ostatnich zaliczamy okna, drzwi, zabudowę kuchni, tynki, podłogi, instalacje czy wyposażenie stałe łazienek. Przedmiotem ubezpieczenia mieszkań i domów mogą być również budynki gospodarcze i ruchomości domowe. W zależności od danej polisy może on być różny. Dlatego przed zawarciem umowy należy obowiązkowo zapoznać się z treścią OWU.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres informuje nas, w przypadku jakich zdarzeń możemy otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie domu i mieszkania może obejmować:

Zakres zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. Im będzie on szerszy, tym lepiej.

Czy suma ubezpieczenia odpowiada wartości nieruchomości?

Kolejnym ważnym elementem umowy jest suma ubezpieczenia. Co oznacza? Stanowi ona górny limit odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Taką kwotę może wypłacić towarzystwo w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Inna suma ubezpieczenia może być określona dla budynku, a inna dla wyposażenia czy obiektów gospodarczych. Można określić, że jest to suma gwarantowana w polisie – poszkodowany nie otrzyma wyższego odszkodowania, niż wynosi ta kwota.

Od sumy ubezpieczenia zależy nie tylko maksymalna wysokość odszkodowania, ale również cena za ochronę. Im wyższa suma, tym wyższa składka.

Ile wynosi składka i z jaką częstotliwością ma być opłacana?

Cena ubezpieczenia domu (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/) zależy od wielu czynników i dlatego w przypadku każdej nieruchomości może być inna. Znaczenie ma m.in. jej wartość czy historia przebiegu jej ubezpieczenia. Zatem ile kosztuje ubezpieczenie domu? Żeby to sprawdzić, warto skorzystać  z kalkulatora na stronie ubezpieczyciela. Dzięki temu, po podaniu kilku wymaganych informacji, uzyskamy realną wysokość składki. Stanowi ona opłatę za 12 miesięcy.

Najczęściej w takich przypadkach składkę reguluje się za rok ochrony, ale czasami można ją też podzielić np. na dwie raty. Wówczas jednak trzeba się liczyć z tym, że roczny koszt będzie wyższy. Niższą cenę uzyskamy, płacąc z góry za cały rok. Możemy również ubezpieczyć dom i mieszkanie na okres dwóch i trzech lat, płacąc jedną składkę za cały okres ubezpieczenia lub podzielić ją na raty.

Kiedy polisa nie zadziała?

W przypadku pewnych zdarzeń określonych w OWU ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Mowa o wyłączeniach odpowiedzialności. Ochrona może nie obejmować tymczasowych obiektów budowlanych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego czy budynków służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia domu obowiązkowo należy sprawdzić, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w OWU.       

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.