Wiadomości z Chorzowa

Zakaz konkurencji

  • Dodano: 2020-09-22 08:45, aktualizacja: 2020-09-23 07:07

Sprawy z zakresu prawa pracy są bardzo szerokie, dotyczą m.in. zakazu konkurencji. Aby takie zobowiązanie mogło w ogóle zaistnieć, pracodawca i pracownik powinni zawrzeć stosowną umowę. Skonstruowanie poprawnego kontraktu w tym zakresie wymaga jednak znajomości odpowiednich przepisów oraz orzecznictwa, a takie zagwarantować może doświadczony adwokat lub radca prawny.

Kancelaria prawna a prawo pracy

Poszukiwania doświadczonej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie pracy nie zawsze jest proste. Pomocne mogą być jednak wyszukiwarki internetowe – przykładowo, jeśli chcecie Państwo odnaleźć prawnika z Rzeszowa, wystarczy że wpiszecie „adwokat Rzeszów” lub „radca prawny Rzeszów”. Oczywiście takie wyszukiwanie wymaga poświęcenia dodatkowej ilości czasu na sprawdzenie wiarygodności znalezionego prawnika i ocen wystawionych mu przez jego klientów.

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji jest formą ochrony pracodawcy przed potencjalnymi szkodliwymi działaniami jego podwładnego. Jego podstawowym celem jest oczywiście przeciwdziałanie podejmowaniu czynności konkurencyjnych wobec danego zakładu pracy i tym samym zapobieżenie narażenia pracodawcy na straty finansowe.

Zgodnie z treścią art. 1011 Kodeksu pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt III APa 48/19) zauważył, że zawarcie umowy o zakazie konkurencji następuje zwykle z inicjatywy pracodawcy, zamierzającego w ten sposób chronić własne interesy. Strony zawierające tego rodzaju umowę mogą ułożyć stosunek prawny, według swojego uznania, byleby - z uwagi na normę art. 3531 KC w zw. z art. 300 KP - jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Istotna treść tej umowy podlega ustaleniu, na podstawie art. 65 KC w zw. z art. 300 KP, według reguł wykładni oświadczeń woli. Tak więc, w procesie wykładni tej umowy należy raczej badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ponadto strony powinny wykonywać tego rodzaju wzajemne zobowiązanie zgodnie z jego treścią oraz w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, a także zasadom współżycia społecznego lub istniejącym w tym zakresie ustalonym zwyczajom.

Warto w tym miejscu podkreślić, że umowa o zakaz konkurencji może powstać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu – w tym drugim przypadku przybiera charakter odpłatny.

Umowa zakazu konkurencji a pomoc prawna

Zakaz konkurencji zawarty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wymaga zachowania formy pisemnej. Sporządzenie stosownej umowy nie wymaga obecności prawnika, choć ze względów praktycznych takie wsparcie jest bardzo pożądane.

Ograniczenie działań konkurencyjnych pracownika musi być bowiem zgodne nie tylko z przepisami Kodeksu pracy, ale także i Kodeksu cywilnego czy szeroko rozumianymi zasadami współżycia społecznego. Innymi słowy, zakaz konkurencji musi być sporządzony należycie z uwzględnieniem wszelkich praw i obowiązków zarówno przełożonego, jak i zatrudnionego.

Pomoc prawna w takich przypadkach okazuje się niezbędna, szczególnie jeśli mamy do czynienia z dużymi podmiotami działającymi na rynku.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Rzeszów Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
Tel: (17) 307 07 66

Polecamy również:

https://mojchorzow.pl/is,adwokat-z-urzedu---bezplatna-pomoc-prawna,270925,911091.html
https://mojchorzow.pl/is,czym-jest-zachowek,270925,913445.html

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.