Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Ogłoszenia / Nieruchomości - sprzedam  

Działka Inwestycyjna Chorzowie ul.75 PP

• Chorzów 75 Pułku Piechoty/ Raciborska

Uchwała Nr XXIV/413/08 z dnia 26.czerwca 2008r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic: Raciborska, 75 Pułku Piechoty i Strzelców Bytomskich,

25 MW 1/G  - tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)
Dopuszcza się adaptację na funkcje usługowe jak: hotelarstwo, usługi handlu, gastronomii, usługi medyczne oraz inne usługi drobne);

25 Zl 1/G  – tereny zieleni izolacyjnej;

Adres nieruchomości : Chorzów 75 PP


 Rodzaj obiektu :   handlowy;  biurowy;  usługowy ;  produkcyjny; magazynowy ;   inne grunt

 Forma własności:  prawo własności;  użytkowanie wieczyste
      KW NR  KA1C/00007777/0

 Plan zagospodarowania: 25 MW 1/G tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Dopuszcza się adaptację na funkcje usługowe jak: hotelarstwo, usługi handlu, gastronomii, usługi medyczne oraz inn usługi drobne).  25 Zl 1/G tereny zieleni izolacyjnej.

 Powierzchnia gruntu. 14516 m2  - wg KW

6. Wjazd:od strony 75 PP

7. Media:Uzbrojenie działek stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.

8. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej: tak

d) W zakresie zabudowy obowiązuje:
1)               nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a - oznaczona na rysunku planu;
2)               wysokość sugerowana 7 – 11 kondygnacji. Dopuszcza się wyższą zabudowę o ile będzie ona stanowiła atrakcyjną dominantę w przestrzeni, nawiązywała do zabudowy sąsiedniej i zachowywała spójność planowanej inwestycji na obszarze objętym niniejszym planem;
3)               dążenie do lokalizowania garaży i miejsc parkingowych w podziemiach i na poziomie terenu obiektów kubaturowych;
4)               dachy wg indywidualnych rozwiązań projektowych o nachyleniu od 0o do 35o, przy czym należy przyjąć jednakowe spadki dla całego obszaru;
5)               osiąganie wysokich standardów zabudowy zgodnie z § 6 ust 1 lit. c
6)               utrzymywanie elewacji w stonowanej kolorystyce;
 

 

 

Kontakt

Formularz kontaktowy

 

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą wypełnij formularz.

Chcę otrzymać kopię formularza na podany adres e-mail.

Chcę otrzymywać bezpłatny internetowy informator portalu mojChorzow.pl.

Redakcja portalu nie odpowiada za treść wiadomości formularza.
* pola obowiązkowe.

Rozbuduj ogłoszenie

Aby rozbudować swoje ogłoszenie do wersji rozszerzonej wprowadź otrzymany kod lub wyślij SMS o treści:kodd.bm pod numer 76480.

 

Cena SMS to SMS - 7,38 zł. Kod SMS aktywny jest 24h.