Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Kalendarz wydarzeń

  • KMP Chorzów

"Chorzowska koalicja na rzecz bezpieczeństwa" przegłosowana

"Chorzowska koalicja na rzecz bezpieczeństwa" przegłosowana

"Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa" stała się faktem. Inicjatywa Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie podinspektora Roberta Łuszcz, dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, została pozytywnie przyjęta przez wiele chorzowskich instytucji.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta przegłosowana została uchwała w sprawie przyjęcia programu.

Bezpieczeństwo, a w szczególności bezpieczeństwo człowieka w miejscu publicznym jest jego nadrzędną potrzebą i prawem. Jest określonym i zdefiniowanym stanem porządku publicznego, a także rodzajem prowadzonych działań na rzecz minimalizacji ryzyka w zakresie różnorodnych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta, tak w miejscach publicznych jak i w miejscu zamieszkania.

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie podinspektora Roberta Łuszcz podjęto działania mające na celu powstanie „ Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa”. Projekt ten uzyskał poparcie Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Program zakłada współdziałanie i aktywność na wielu polach administracji samorządowej, służb mundurowych, instytucji i mieszkańców. Zakłada też możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich i instytucjonalnych.

Do jego głównych założeń należą między innymi: usprawnianie współpracy między administracją samorządową, służbami mundurowymi, instytucjami i mieszkańcami w celu stworzenia sprawnie funkcjonującego lokalnego systemu bezpieczeństwa, współpraca w zakresie monitorowania, analizowania i zwalczania zagrożeń szczególnie dotykających lokalną społeczność i monitorowania, działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem.

  • KMP Chorzów

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.