Wiadomości z Chorzowa

Upewnij się, jak na przykładach obliczyć wynagrodzenie pracownika po zmianach wskaźników

  • Dodano: 2019-10-10 08:30, aktualizacja: 2019-11-06 08:31

Od 1 stycznia 2020 r. będzie wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego. Miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, a minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia wyniesie 17 zł. Ponadto zmieni się stawka PIT i koszty uzyskania przychodu. Upewnij się na przykładach, jak obliczyć prawidłowo wynagrodzenie za pracę dla pracowników w 2020 roku. Dowiedz się, jak wrośnie koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika z najniższą płacą. Sprawdź także, jak wpłaty do PPK wpłyną na rozliczenia pracownika.

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) gwarantuje minimalny poziom wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalona na warunkach określonych w tej ustawie kwota minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wysokości wynagrodzenia przysługującą każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, osobistego zaszeregowania, a także składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Od 1 stycznia 2020 r. stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł.

Wzrost płacy miesięcznej i godzinowej jest rekordowy. Jeszcze nigdy tak znacząco nie podniesiono minimalnych stawek. W przyszłym roku pracownicy najniżej wynagradzani, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, zarobią o 350 zł więcej niż w 2019 r.

Ile na "rękę" po zmianach wskaźników podatkowych

Oczywiście dla każdego „zjadacza chleba" najbardziej liczy się kwota, która wpływa do portfela. Od kwoty brutto trzeba więc odliczyć przymusowe obciążenia podatkowo-składkowe, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie brutto, na umowie o pracę, odbiega od tego, co faktycznie pracownik otrzymuje do dyspozycji. W 2020 r. pensja netto wyniesie 1.920,62 zł, przy czym należy pamiętać o zmianach głównych wskaźników podatkowych mających wpływ na wysokość zaliczki PIT, a tym samym wynagrodzenie netto.

W styczniu 2020 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł
  • 300 zł - dla pracowników zamiejscowych.

Przypomnijmy, że miesięcznie koszty uzyskania przychodu uległy zmianie od 1 października 2019 r.

Natomiast miesięczna kwota zmniejszająca podatek odliczana na podstawie oświadczenia PIT-2 wyniesie 43,76 zł. Obniżeniu ulegnie ponadto najniższa stawka podatkowa z tabeli skali, do 17%.

Pracownik najniżej zarabiający zyska na podwyżce 286,84 zł miesięcznie (1.920,62 zł – obecne 1.633,78 zł). Natomiast dla pracodawcy koszt wynagrodzenia wzrośnie do kwoty 3.132,48 zł (brutto wraz ze składkami na ZUS w części finansowanej przez płatnika, w tym składką wypadkową wg stopy 1,67%). 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Sprawdź także:

PRZYKŁAD

Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu z minimalnym wynagrodzeniem. W styczniu 2020 r. wynagrodzenie powinno być ustalone w wysokości 1.300 zł, co wynika z następującego obliczenia uwzględniającego wymiar czasu pracy na styczeń, dla połowy etatu tj. 84 godziny (pełen wymiar - 168 godz.):

[(2.600 zł x 84 godz.): 168 godz.] = 1.300 zł.

Ze względu na to, że przy rozliczaniu pracowników z podatku dochodowego mogą być stosowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowej lub podwyższonej dla dojeżdżających z innej miejscowości, a miesięczna zaliczka PIT może być pomniejszana o kwotę 43,76 zł, bądź nie (w zależności od tego, czy pracownik spełnia warunki i złożył lub nie, oświadczenie PIT-2), wyróżniamy 4 kwoty minimalnego wynagrodzenia netto.

Poniższa tabela je przedstawia:

Izabela Nowacka
Ekonomistka, ekspert Portalu FK

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.