Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Prezydent Miasta Chorzów

Prezydent  Miasta 

Andrzej Kotala

Prezydent Miasta

pokój 208
tel. 32 416 52 07 lub 32 416 50 00 wew. 425
fax. 32 241 24 59

Napisz do Prezydenta: prezydent@chorzow.eu

Prezydent Miasta przyjmuje strony w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15:00 do 17:00.

mgr Wiesław Ciężkowski

Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Pokój 212
tel. 32 416 51 12 lub 32 416 50 00 wew. 325
fax 32 416 51 12
zs@chorzow.eu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Społecznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Polityki Społecznej.

mgr Marcin Michalik

Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju

Pokój 218
tel. 32 416 52 18 lub 32 416 50 00 wew. 148
fax 32 241 24 59
zt@chorzow.eu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00 - po uprzednim zgłoszeniu

Zastępca ds. Technicznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Inwestycji Komunalnych,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Zasobów Komunalnych,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • Straż Miejska,
 • Biuro Funduszy Zewnętrznych.

Wiesław Raczyńsk

Wiesław Raczyńsk

Zastępca prezydenta ds. gospodarczych

Pokój 212
tel. 32 416 52 12 lub 32 416 50 00 wew. 178
fax 32 241 07 17
pk@chorzow.eu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Gospodarczych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Usług Komunalnych,
 • Biuro Polityki Zdrowotnej,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów.