Prezydent miasta Chorzów

Prezydentem Chorzowa jest Andrzej Kotala. Piastuje ten urząd od 2010 roku, kiedy to wygrał wybory samorządowe.

Prezydent Miasta ChorzówAndrzej Kotala

Andrzej Kotala

Prezydent Miasta

Pokój 208
tel. 32 416 52 07 lub 32 416 5000 wew. 425
fax. 32 416 56 00

Napisz do Prezydenta: prezydent@chorzow.eu

Prezydent Miasta przyjmuje strony w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Wiesław Ciężkowski

Wiesław Ciężkowski

I Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój 212

tel. 32 416 52 12 wew. 212
fax 32 416 52 12

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Społecznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Polityki Społecznej.
Wyślij e-mail: zs@chorzow.eu

Marcin Michalik

Marcin Michalik

II Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój 218

tel. 32 416 52 18 wew. 148

II Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00 - po uprzednim zgłoszeniu

II Zastępca nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Inwestycji Komunalnych,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Zasobów Komunalnych,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • Straż Miejska,
 • Biuro Funduszy Zewnętrznych.

Oraz nadzoruje pracę Zakładu Komunalnego "PGM", Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Wyślij e-mail: zt@chorzow.eu

Mariola Roleder

Mariola Roleder

III Zastępca Prezydenta Miasta

Pokój 212

tel. 32 416 52 12 lub 32 416 50 00 wew. 178

III Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Gospodarczych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Geodezji,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
Wyślij email: pk@chorzow.eu