Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Prezydent Miasta Chorzów

Prezydentem Chorzowa jest Andrzej Kotala. Piastuje ten urząd od 2010 roku, kiedy to wygrał wybory samorządowe.

Prezydent Miasta ChorzówAndrzej Kotala

Andrzej Kotala

Prezydent Miasta

Pokój 208
tel. 32 241 27 66 lub 32 241 12 61-9 wew. 425
fax. 32 241 24 59

Napisz do Prezydenta: prezydent@chorzow.eu

Prezydent Miasta przyjmuje strony w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Wiesław Ciężkowski

Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Pokój 212
tel. 32 416 51 12 lub 32 416 50 00 wew. 325
fax 32 416 51 12

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Społecznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Polityki Społecznej.
Wyślij e-mail: zs@chorzow.eu

Marcin Michalik

Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju

Pokój 218
tel. 32 416 52 18 lub 32 416 50 00 wew. 148
fax 32 241 24 59

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00 - po uprzednim zgłoszeniu

Zastępca ds. Technicznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Inwestycji Komunalnych,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Zasobów Komunalnych,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • Straż Miejska,
 • Biuro Funduszy Zewnętrznych.

Oraz nadzoruje pracę Zakładu Komunalnego "PGM", Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Wyślij e-mail: zt@chorzow.eu

Wiesław Raczyński

Wiesław Raczyńsk

Zastępca prezydenta ds. gospodarczych

Pokój 212
tel. 32 416 52 12 lub 32 416 50 00 wew. 178
fax 32 241 07 17

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9:00 do 10:30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Gospodarczych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Geodezji,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
Wyślij email: pk@chorzow.eu