Ważne adresy i telefony Chorzów

Telefony alarmowe  
Pogotowie ratunkowe 999
32 241 39 30
Straż pożarna 998
32 241 10 08
Policja 997
32 771 52 66
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 245 20 50
Pogotowie ciepłownicze 993
32 246 63 04
Pogotowie energetyczne 991
32 241 39 25
Pogotowie wod.-kan. 994
32 349 46 00
Straż miejska 986
32 241 61 45

 

Instytucje  
UM - Urząd Miasta 32 416 50 00
US - Urząd Skarbowy 32 246 10 72
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 241 27 49
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 349 71 01
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 32 771 63 03
Sąd Rejonowy 32 349 94 45
Prokuratura rejonowa 32 241 90 01
Kuratorium oświaty 32 255 21 15
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 349 05 00