Wiadomości z Chorzowa

Nowa wysokość bonifikaty dla starających się o wykup mieszkań przyjęta przez Radę Miasta

  • Dodano: 2022-05-08 15:15

W trakcie kwietniowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz obecnych najemców. W tej chwili wynosić ona będzie 10 procent.

Najnowsza uchwała przyjęta jednogłośnie przez radnych podczas kwietniowej Rady Miasta wprowadza zasadę zgodnie z którą prezydent miasta może samodzielnie udzielać bonifikat w wysokości 10 procent od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców. Dotyczy to lokali mieszkalnych w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Nowa wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w Chorzowie

Przyznanie bonifikaty będzie możliwe po spełnieniu trzech istotnych warunków:

  • o nabycie lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby posiadające umowę najmu lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o nabycie lokalu,
  • brak wobec UM Chorzów zaległości czynszowych lub innych zaległości związanych z najmem lokalu,
  • jednorazowej zapłacie ceny za lokal mieszkalny,
  • nabywca lokalu mieszkalnego nie posiada innego lokalu mieszkalnego lub domu położonego na terenie Chorzowa.

Do tej pory na mocy uchwały z 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych funkcjonowała zniżka od ceny sprzedaży w wysokości 30 procent. Dotyczyła jednak wyłącznie osób, które złożyły wniosek o wykup lokalu mieszkalnego w terminie do końca grudnia ubiegłego roku.

Istotne jest jednak to, że prawo do skorzystania ze zniżki ma osoba planująca kupić lokal mieszkalny, która nie jest posiadaczem innego mieszkania bądź domu jednorodzinnego na terenie miasta.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również