Wiadomości z Chorzowa

Stypendia miasta Chorzów dla najzdolniejszych uczniów

  • Dodano: 2020-07-08 06:45, aktualizacja: 2020-07-08 06:58

Stypendium Miasta Chorzów przyznawane są uczniom szkół podstawowych (od klasy IV lub klasy programowo wyższej szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, działającej na terenie Miasta Chorzów).

Głównym kryterium są wyniki w szkole i osiągnięcia związane zainteresowaniami i talentami uczniów.

Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej za dokonania w poprzednim roku szkolnym. Wnioski mogą składać uczniowie szkół podstawowych , którzy uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 5,3 i posiada tytuł laureata konkursów lub olimpiad przedmiotowych.

Natomiast kryterium dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych  to średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 i posiada tytuł laureata konkursów lub olimpiad przedmiotowych.

Wnioski należy składać  w terminie od 1 września do dnia 30 września każdego roku  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Szczegóły regulaminu oraz sam formularz znajdują się w załączniku do uchwały rady miasta http://bip.chorzow.eu uchwała nr XXIII/368/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r.

Wnioski kandydatów rozpatruje specjalnie do tego celu powołana komisja.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.