Wiadomości z Chorzowa

Świadczenie "Dobry Strat" - Punkty wydawania i przyjmowania wniosków

 • Dodano: 2020-06-26 06:15, aktualizacja: 2020-06-25 17:55

Sprawdź punkty wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenie "Dobry Strat" w Chorzowie.

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O:                                             - ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,  
- ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA NOWY OKRES 2020/2021 DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
 
l.p
Adres
Godziny urzędowania
1
Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
Chorzów, ul. 3-go Maja 18
(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)
 
czynny w okresie  
od 3 sierpnia 2020r. do 30 października 2020r.
poniedziałek
wtorek
7:30 – 14:45
środa
8:00 - 16:45
czwartek
9:00 - 17:00
piątek
7:30 – 14:30

2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
Chorzów, ul. Racławicka 19
Pok. 110

czynny w okresie  
od 3 sierpnia 2020r. do 30 października 2020r.

poniedziałek
wtorek
piątek
8:00 - 16:00
środa
czwartek
9:00 - 17:00


UWAGA WAŻNE !

 • Wnioski o:
  • 1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2019/2020 oraz 2020/2021),

   2. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 kończący się 31.10.2020r.
  • 3. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 kończący się 30.09.2020r.

  PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229
PUNKT INFORMACYJNY DO WNIOSKÓW O:
- ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,
- ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA NOWY OKRES 2020/2021 DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
 • 1
Ośrodek Pomocy Społecznej                            w Chorzowie
Chorzów, ul. Racławicka 19
pok. 229

czynny w okresie  
od 1 lipca 2020r. do 30 października 2020r.
(w lipcu informacja jedynie w sprawach wniosków złożonych elektronicznie)
poniedziałek
7:30 - 15:45
wtorek - czwartek
7:30 - 14:45
piątek
7:30 - 13:45


W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje:
- o przyznanych świadczeniach z programu „Dobry Start” (300+),
- o aktualnym etapie postępowania w sprawach o świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już złożonych,
oraz
- uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,
- zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,
- uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.
 

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (OD 1 LIPCA 2020)

  E-wniosek świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć za pomocą:


  • 1. portalu  empatia.mrpips.gov.pl lub

   2. PUE ZUS      lub

   3. bankowości elektronicznej.


  E-wniosek o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć jedynie za pomocą portalu:  empatia.mrpips.gov.pl
Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków na okres 2020/2021 oraz terminów ich rozpatrywania:


Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+)

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego rokua w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w ww. okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informacje ogólne na temat wszystkich powyższych świadczeń dla rodzin oraz link do portalu Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ( 500+)

W 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ dla rodziców/opiekunów, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” (np. na nowo narodzone dzieci) PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229

E-wniosek świadczenie wychowawcze (500+) dla rodziców/opiekunów, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego można złożyć również za pomocą:


 • 1. portalu  empatia.mrpips.gov.pl lub

  2. PUE ZUS      lub

  3. bankowości elektronicznej.

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, osoby składające wnioski o świadczenia dla rodzin w sposób tradycyjny (papierowo), proszone są o zachowania wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

 • Roman

  Nieźle można sobie żyć przygarniając tyle zasiłków. Po co pracować i sie męczyć jak mozna miec Dobry Start.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.