Wiadomości z Chorzowa

Co nie może być tajemnicą przedsiębiorstwa?

  • Dodano: 2022-09-29 07:30, aktualizacja: 2022-09-30 10:57

Informacje różnego rodzaju odgrywają istotną rolę przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego, że spora liczba firm decyduje się na objęcie ich klauzulą poufności. Nie każda jednak poufna informacja może być uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby było to możliwe niezbędne jest działanie samego przedsiębiorcy. 

Co jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Abyśmy mogli powiedzieć, że mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa niezbędne jest aby dana informacja posiadała niepowtarzalny i szczególny charakter, zaś przedsiębiorca uznał ją za szczególnie ważną dla firmy oraz niezbędną do chronienia. 

Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Dla zakwalifikowania danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa konieczne jest kumulatywne spełnienie szeregu przesłanek. Informacja taka musi posiadać wartość gospodarczą, nie być powszechnie znaną osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie być łatwo dostępna dla takich osób, a uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nią podejmie, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca od samego początku informuje swoich kontrahentów i osoby trzecie o dokładnym modelu prowadzenia swojej działalności to nie możemy tego uznać za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nawet, gdy przedsiębiorca zmieni w tym zakresie swoje zdanie w późniejszym czasie. Powszechność i łatwość dostępu do danej informacji powoduje, że traci ona swój walor gospodarczy, a więc nie podlega już szczególnej ochronie. 

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, wykonawca zobowiązany jest wykazać łącznie wystąpienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa wg KIO

Jak zauważyła KIO w wyroku z dnia 3 sierpnia 2021 r. (sygn. akt KIO 1949/21) Tajemnica przedsiębiorcy powinna być oceniana w sposób obiektywny, czyli w oderwaniu od woli przedsiębiorcy. Inaczej poufne pozostałoby wszystko to, co arbitralnie wykonawca uzna za zastrzeżone, kiedy informacje związane z działalnością przedsiębiorcy niewątpliwie stanowią kategorię danych, mających z jego perspektywy charakter poufny, których ujawnienie mogłoby pociągać za osobą negatywne konsekwencje dla jego pozycji rynkowej. 

Tajemnica gospodarcza, jak każda tajemnica ustawowo chroniona, ma charakter obiektywny, nie można jej subiektywizować w oparciu jedynie o oświadczenia osób reprezentujących przedsiębiorcę, które to osoby – z istoty rzeczy – nie będą zainteresowane ujawnianiem jakichkolwiek faktów ze sfery prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, a co wydaje się szczególnie istotne przy utajnianiu danych wpływających na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czyli w zakresie informacji przekładających się na wybór oferty najkorzystniejszej.

Aby skutecznie zastrzec informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, należy spełnić łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, oznaczyć określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa z uwzględnieniem trzech elementów: wartości gospodarczej, poufności oraz podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności. 

Po drugie, wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa danego wykonawcy. Brak ziszczenia się którejkolwiek z dwóch wymienionych wyżej przesłanek, pociąga za sobą uznanie, że wyjaśnienia nie zawierają informacji mających walor tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlatego wykonawca, składając wyjaśnienia zawierające informacje stanowiące - według niego - tajemnicę przedsiębiorstwa, musi zdawać sobie sprawę z ryzyka, które podejmuje: brak skutecznego wykazania, że dane informacje zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa, skutkuje ich ujawnieniem.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni

Adres: Rynek Dębnicki 6/3, 
30-319 Kraków
Telefon: 12 307 27 38

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.