Wiadomości z Chorzowa

Ile kosztuje likwidacja spółki komandytowej?

  • Dodano: 2023-01-27 08:00, aktualizacja: 2023-01-30 07:24

Spółka komandytowa tak jak każda spółka prawa handlowego może zostać zlikwidowana. Proces ten wymaga podjęcia odpowiednich czynności, które związane są z konkretnymi kosztami. Ile kosztuje likwidacja spółki komandytowej i kiedy może być przeprowadzona?

Spis treści:

  • Likwidacja spółki komandytowej

  • Koszty likwidacji spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

Spółka komandytowa należy do kategorii osobowych spółek prawa handlowego. Tak naprawdę istnieją dwa główne sposoby na zakończenie działalności gospodarczej wykonywanej w tej właśnie formie – poprzez likwidację spółki komandytowej albo bez przeprowadzania takiej procedury.

Art. 58 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że rozwiązanie spółki powodują:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki,

  • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

  • ogłoszenie upadłości spółki,

  • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

  • prawomocne orzeczenie sądu.

W sytuacji pojawienia się chociażby jednej z ww. okoliczności należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że likwidacja spółki komandytowej i wykreślenie jej z rejestru handlowego nie prowadzi do wygaśnięcia niewyegzekwowanych wierzytelności przysługujących tej spółce, natomiast sukcesorami niezlikwidowanego majątku spółki jawnej są jej wspólnicy o ile nic innego nie wynika z umowy spółki.

Koszty likwidacji spółki komandytowej

Podstawowe koszty likwidacji spółki komandytowej wiążą się z opłatami uiszczanymi na rzecz sądu rejestrowego. Pamiętajmy, że spółkę tę można wyrejestrować tylko przy pomocy Portalu Rejestru Sądowych, co oznacza, że praktykowana od lat forma papierowego wniosku nie jest już dopuszczalna.

Koszt likwidacji spółki komandytowej to przede wszystkim opłata w wysokości 350 zł, na którą składają się 250 zł za wniosek o wykreślenie spółki z KRS oraz 100 zł za ogłoszenie faktu wykreślenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę tę można uiścić za pośrednictwem PRS lub oddzielnie (np. na poczcie, w agencji płatniczej lub dokonując samodzielnego przelewu internetowego).

Likwidacja spółki komandytowej wymaga sporządzenia prawidłowego wniosku w PRS, co oznaczać może niekiedy konieczność skorzystania w tym zakresie z pomocy prawnika. Jeśli wspólnicy nie są w stanie samodzielnie przygotować i zebrać odpowiedniej dokumentacji likwidacyjnej będą musieli liczyć się z kosztami pomocy prawnej. Zakres cen w tym zakresie jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielkości likwidowanej spółki, z reguły jednak oscyluje wokół kilkuset lub kilku tysięcy złotych.

Likwidacja to także obowiązek zamknięcia wszystkich spraw rachunkowych spółki komandytowej, a co za tym idzie przygotowania odpowiedniego bilansu księgowego. Tutaj także mogą powstać koszty tego procesu – głównie w zakresie wynajęcia księgowego lub biura rachunkowego, które przygotuje odpowiednią dokumentację finansową likwidowanego podmiotu. Koszty pomocy księgowej są zbliżone do kosztów pomocy prawnej.

Osobami niezbędnymi do zamknięcia spółki komandytowej są likwidatorzy. Powinni oni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Likwidatorzy mają prawo do wynagrodzenia, które najczęściej wynosi od 2 do nawet 5 tys. zł.

Koszty likwidacji spółki komandytowej obciążają samą spółkę, w praktyce są one jednak przerzucane na wspólników zamykanego podmiotu.

Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Kancelarii KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta z Warszawy za udostępnienie materiałów źródłowych na blogu, które posłużyły nam do przygotowania tego artykułu. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie kultury prawnej, w tym dostarczanie rzetelnych informacji z zakresu prawa upadłościowego. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że niniejszy artykuł nie jest poradą prawną. W przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu prawnego, zachęcamy do skontaktowania się z profesjonalnym prawnikiem. Redakcja Law Media.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.