Wiadomości z Chorzowa

Jak jest płatny urlop rodzicielski?

 • Dodano: 2023-02-27 08:45, aktualizacja: 2023-02-28 10:54

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu całego urlopu macierzyńskiego i należy go odebrać nie później, niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Skorzystanie z tego rodzaju urlopu nie jest obowiązkowe, jednak większość rodziców decyduje się na takie rozwiązanie.

Urlop rodzicielski (odwrotnie niż np. urlop wychowawczy) jest płatny. Wysokość zasiłku zależna jest od terminu złożenia wniosku do pracodawcy. Może wynosić odpowiednio 80% lub 100% i 60% podstawy wymiaru.

Wysokość zasiłku

Kwota, którą otrzymamy w ramach urlopu rodzicielskiego zależy od terminu, w którym wyślemy wniosek:

 • wniosek złożony w okresie nie później niż do 21 dnia po porodzie, dotyczący pełnego wymiaru rozpoczynającego się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (łącznie 52 tygodnie) – zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru (średnia wynagrodzenia zasadniczego z przedziału ostatnich 12 miesięcy) za cały ten okres;
 • wniosek złożony w późniejszym terminie (nie przekraczającym okresu 21 dni do wybranej daty rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego) - zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru za pierwsze 6 tygodni (dotyczy urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub 8 tygodni (w przypadku większej liczby dzieci) i 60% podstawy wymiaru za pozostały okres.

Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego i kto może z niego skorzystać?

Okres trwania urlopu rodzicielskiego, to:

 • 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Może być on wykorzystany w całości przez jednego rodzica lub podzielony między nich, na nie więcej niż 4 części następujące bezpośrednio po sobie. Należy pamiętać, że ten rodzaj urlopu udzielany jest w tygodniach, a nie w dniach, a każda jego część musi trwać co najmniej 8 tygodni (z wyjątkiem pierwszej, która może trwać co najmniej 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka).

W sytuacji, gdy rodzice, którym urodziło się jedno dziecko zdecydują się na skorzystanie z urlopu jednocześnie, czas ich nieobecności jest sumowany i nie może przekroczyć łącznie 32 tygodni (daje to 16 tygodni na każdego z rodziców).

Czy można łączyć taki urlop z pracą?

Istnieje możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z jednoczesnym świadczeniem usług dla pracodawcy, jednak wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać połowy etatu.

W takim wypadku długość urlopu zostanie proporcjonalnie wydłużona, ale nie może przekroczyć:

 • 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 68 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Takie rozwiązanie jest możliwe w momencie złożenia przez pracownika wniosku w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed planowanym dniem powrotu do pracy.

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

Niezależnie od wybranego sposobu odbioru (pełny wymiar lub podzielony) istnieje możliwość skrócenia lub przerwania urlopu rodzicielskiego. Następuje to po złożeniu wniosku w terminie nie przekraczającym 21 dni przed powrotem do pracy i za zgodą pracodawcy.

Wniosek o urlop rodzicielski

Dokument składany do pracodawcy powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (lub dzieci), na które brany jest urlop;
 • wskazany termin zakończenia urlopu macierzyńskiego/ okres i termin zakończenia poprzedniej części urlopu rodzicielskiego;
 • wskazanie okresu, na który ma zostać udzielony urlop w pełnym wymiarze lub pozostała część urlopu rodzicielskiego.

Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (albo kopia wskazanych dokumentów);
 • oświadczenia pracownika odnośnie rezygnacji drugiego rodzica z możliwości wykorzystania urlopu rodzicielskiego lub w przypadku zdecydowania się na podział, wskazanie terminu odbioru i wymiaru urlopu.

Urlop rodzicielski – umowa zlecenie

W przypadku zatrudniania na umowę-zlecenie pracownikowi nie przysługuje urlop rodzicielski. Jeżeli jednak opłacana była dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe i umowa nie wygasa przed dniem porodu, to przysługiwać będzie zasiłek macierzyński oraz zasiłek rodzicielski wypłacany przez ZUS, a ich wysokość będzie taka sama jak w przypadku umowy o pracę. Wniosek należy złożyć do 21 dni od daty narodzin dziecka.

Autor: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.