Wiadomości z Chorzowa

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Skandia?

  • Dodano: 2022-09-26 07:30, aktualizacja: 2022-09-27 07:27

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to dawna nazwa Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Był i jest to jeden z największych graczy na rynku jeśli chodzi o oferowanie polisolokat. Do dziś wiele osób posiada produkty dystrybuowane przez to towarzystwo ubezpieczeń. Zastanawiają się one jakie roszczenia im przysługują i jak mogą odzyskać jak najwięcej pieniędzy. Ten tekst ma za zadanie pomóc odpowiedzieć na niektóre z tych pytań.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Skandia?

Proces odzyskania pieniędzy z polisolokaty Skandia można podzielić na następujące etapy:
1. Rozwiązanie polisolokaty
2. Wysłanie wezwania do zapłaty
3. Pozew o opłatę likwidacyjną
4. Rozprawa o polisolokatę
5. Wyrok UFK

Opłata likwidacyjna

W przypadku polisolokaty Skandia najwięcej osób jest zainteresowanych odzyskaniem tzw. opłat likwidacyjnych. Były to opłaty, które towarzystwo ubezpieczeń pobierało przy rozwiązaniu umowy przez konsumenta, a bardziej precyzyjnie – za przedterminowe rozwiązanie umowy. Była to swoista sankcja za wcześniej wycofanie środków. Ponieważ opłata likwidacyjna nie była w żaden sposób powiązana z realnymi kosztami ubezpieczyciela, a była to zawsze arbitralnie narzucana kwota, postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych zaczęto uznać za niedozwolone postanowienia umowne. 

Rozwiązanie polisolokaty

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania pieniędzy z polisolokaty Skandia należy w pierwszej kolejności rozwiązać umowę. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wysłanie stosownego oświadczenia o woli zakończenia stosunku prawnego. Forma tego oświadczenia jest dowolna, ale najprościej skorzystać z gotowego formularza, który można pobrać ze strony towarzystwa ubezpieczeń. Drugim sposobem jest natomiast zaprzestanie opłacania składek. Zgodnie  z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia doprowadzi to do zamknięcia polisy i wypłaty świadczenia wykupu.

Wysłanie wezwania do zapłaty

Jest to pierwszy etap właściwej procedury odzyskiwania środków. Jest to też formalny wymóg złożenia pozwu w sądzie. Wezwanie do zapłaty jest pismem w którym domagamy się zapłaty określonej kwoty pieniężnej wraz z uzasadnieniem, w którym podnosimy swoje racje. Dokument ten, może mieć istotne znaczenie z perspektywy naliczania odsetek. Zgodnie bowiem z niektórymi poglądami, konsument może naliczać odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty dopiero od momentu, w którym towarzystwo ubezpieczeń zostało wezwane do zapłaty.

Pozew o opłatę likwidacyjna

Wezwanie do zapłaty przeważnie nie przynosi żadnego rezultatu i konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Pismem inicjującym proces cywilny jest właśnie pozew. Jest to dosyć skomplikowane pismo, które ma wiele wymogów formalnych. Istotne jest, aby podać w nim wszystkie okoliczności faktyczne, które są istotne z perspektywy sprawy. Nie mniej ważna jest także argumentacja prawna, gdyż to od niej w dużej mierze będzie zależało, czy uda nam się przekonać sąd do naszych racji.

Rozprawa o polisolokatę

Rozprawa aktualnie nie jest obligatoryjnym elementem procedury. Sąd, przy spełnieniu określonych warunków, może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli jednak dochodzi do wyznaczenia rozprawy, są na niej przeprowadzane dowody oraz prezentowane stanowiska przez strony. Konsument oczywiście może być reprezentowany podczas rozprawy przez pełnomocnika z kancelarii prawnej.

Wyrok UFK

Wyrok jest orzeczeniem sądowym, w którym Sąd rozstrzyga o zasadności roszczenia. Innymi słowy sąd stwierdza czy dochodzona pozwem kwota pieniężna jest należna powodowi czy też nie. Wyroki w sprawach opłat likwidacyjnych są co do zasady korzystne dla konsumentów. O ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności takie jak bycie agentem ubezpieczeniowym, z odzyskaniem pieniędzy z polisolokaty Skandia nie powinno być problemów. Należy jedynie pamiętać o tym, aby pozew spełniał wszystkie warunki formalne i aby była w nim zawarta stosowna argumentacja prawna. Warto zatem powierzyć sprawę kancelarii prawnej, które specjalizuje się w tego typu sprawach.

Opłata likwidacyjna a przedawnienie

Co do zasady można powiedzieć, że okres przedawnienia roszczeń o opłatę likwidacyjną wynosi 10 lat dla umów zawartych przed 9 lipca 2018 r. i 6 lat dla umów zawartych później. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 stycznia 2022 r. (III CZP 61/22) wyraził jednak pogląd, że początek biegu okresu przedawnienia nie może się rozpocząć zanim konsument dowiedział się o niedozwolonym charakterze postanowienia dotyczącego opłaty likwidacyjnej. Otwiera to zatem drogę do dochodzenia roszczeń z umów zamkniętych nawet dawniej niż 10 lat, jeżeli konsument dowiedział się o tej możliwości później, na przykład w trakcie konsultacji w kancelarii prawnej.

Kancelaria Polisolokaty Kraków

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które posiadają produkty oferowane przez towarzystwo ubezpieczeń Skandia. Z chęcią pomogę w analizie dokumentów i wskażę na przysługujące Państwu roszczenia. Orzeczenia sądów powszechnym są dziś bardzo korzystne dla konsumentów, dlatego też warto skorzystać z możliwości odzyskania jak największej kwoty pieniędzy.

Kancelaria Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel Kraków
Rynek Dębnicki 6/3a,
30-319 Kraków
Telefon: 12 307 21 26
 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.