Wiadomości z Chorzowa

Jakie są możliwości dochodzenia odszkodowania za obniżenie wartości gruntów

  • Dodano: 2024-03-25 06:45, aktualizacja: 2024-04-04 08:08

Do właściciela każdej nieruchomości szczególnie dotkliwe mogą być skutki uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czasami zmiany te mogą prowadzić nawet do obniżenia wartości gruntów. Na szczęście prawo jednak nie pozostawia ich bez ochrony. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oferuje narzędzia prawne umożliwiające dochodzenie odszkodowania od gminy za poniesioną szkodę.

Podstawy prawne roszczeń związanych z obniżeniem wartości gruntu

Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jasno określa możliwości działania dla osób, które odczuły negatywne skutki zmian w miejscowym planie zagospodarowania. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, który uzna, że jego grunt stracił na wartości, ma kilka opcji. Może domagać się odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, co oznacza pokrycie różnicy między wartością nieruchomości przed i po wprowadzeniu zmian w planie. Istnieje również możliwość zażądania od gminy wykupu nieruchomości lub jej części, jeśli nowe regulacje w dużym stopniu utrudniają bądź uniemożliwiają dotychczasowe wykorzystanie terenu. Ostatnią opcją jest odszkodowanie równoważne bezpośredniemu obniżeniu wartości nieruchomości, które przysługuje w sytuacji, gdy właściciel decyduje się na sprzedaż gruntu po zmianie planu, nie korzystając wcześniej z innych przysługujących mu praw.

Opłaty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Decydując się na dochodzenie swoich praw przed sądem, właściciele nieruchomości muszą liczyć się z koniecznością poniesienia określonych opłat sądowych. Wartość tych opłat zależy od kwoty roszczenia. Dla spraw, gdzie wartość odszkodowania nie przekracza 20.000 zł, opłaty sądowe ustalane są według stawek ogólnych. Natomiast w sytuacji, gdy wartość roszczenia przewyższa 20.000 zł, ustawodawca przewidział opłatę stałą w wysokości 1.000 zł. Jest to spore udogodnienie, mające na celu ułatwienie dostępu do sądu dla osób, których nieruchomości straciły na wartości na skutek decyzji administracyjnych dotyczących planowania przestrzennego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: odszkodowanie za miejscowy plan zagospodarowania.

Właścicielom nieruchomości, którzy rozważają dochodzenie odszkodowania za obniżenie wartości gruntów w wyniku zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, zaleca się dokładne dokumentowanie stanu nieruchomości przed i po wprowadzeniu zmian w planie. Zbieranie dowodów na obniżenie wartości nieruchomości, takich jak wyceny nieruchomości czy ekspertyzy, może być istotne w procesie dochodzenia roszczeń. Ponadto, konsultacja z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości może pomóc w ocenie szans na uzyskanie odszkodowania i prawidłowym przygotowaniu się do procesu sądowego.

Dochodzenie odszkodowania za obniżenie wartości gruntów w wyniku zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest skomplikowanym procesem, który wymaga dobrej znajomości przepisów prawnych i świadomego podejścia do kwestii kosztów sądowych. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych wprowadziła spore ułatwienia dla poszkodowanych właścicieli, obniżając bariery finansowe dostępu do sprawiedliwości. Ostateczna decyzja o podjęciu działań prawnych powinna być jednak podjęta po dokładnej analizie wszystkich aspektów sprawy i możliwych scenariuszy jej rozwoju. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się nieocenionym wsparciem w ochronie swoich praw i interesów.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną. Autor nie odpowiada za decyzje podjęte na jego podstawie. Zalecamy konsultację z doświadczonym adwokatem lub radcą prawym przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków
Adwokat dr Tomasz Marek, Radca prawny dr Marcin Hotel

ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków
tel. 12 307 27 38

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.