Wiadomości z Chorzowa

Wkład wspólnika w spółce kapitałowej

  • Dodano: 2021-04-15 16:00, aktualizacja: 2021-04-16 17:30

Każda spółka kapitałowa działa w oparciu o zgromadzony majątek. Aby można go było jednak utworzyć niezbędne jest wcześniejsze wniesienie odpowiednich wkładów. Czym zatem jest wkład wspólnika w spółce kapitałowej i w jak może pomóc tutaj doświadczony prawnik?

Pomoc prawna przy tworzeniu spółki

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne – każda z nich musi posiadać obowiązkowy kapitał zakładowy, który w pierwszym przypadku wynosi minimum 5 000 zł, zaś w przypadku spółki akcyjnej minimum 100 000 zł. Wkład wspólnika w spółce kapitałowej stanowi swoiste zasilenie tego kapitału na początku każdej działalności.

Utworzenie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej nie zawsze jest prostym zadaniem – wymaga m.in. wizyty w kancelarii notarialnej. Pamiętajmy jednak, że notariusz nie dokonuje wszystkich czynności za wspólników lub akcjonariuszy, szczególnie jeśli potrzebna jest umowa spółki z o.o. lub statut spółki. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawie spółek staje się wówczas niezbędna.

Czym jest wkład wspólnika?

Wkład wspólnika w spółce prawa handlowego może przybierać zarówno postać pieniężną, jak i niepieniężną (np. praca na rzecz spółki). W przypadku spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) powyższa zasada ulega pewnej modyfikacji.

Zgodnie bowiem z treścią art. 14 KSH, przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych została więc bardzo mocno ograniczona przez polskiego ustawodawcę.

W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego.

Jako ciekawostkę warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2012 r. (sygn. akt VI ACa 513/12, zgodnie z którym zapisu art. 14 § 1 KSH nie można uznać za regulację kompletną, dotyczącą zdolności aportowej. Przepis ten w zakresie wierzytelności odwołuje się do sformułowania "zbywalność", która zasadniczo określona została w art. 509 KC i nast. KC. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, że art. 14 § 1 KSH zawiera regulację negatywną w rozumieniu art. 1 § 1 KSH, która miałaby wyłączyć ze stosowania przepis art. 514 KC. Nie wynika to z samego zapisu art. 14 § 1 KSH ani z interpretacji funkcjonalnej. Regulacja art. 514 KC służy ochronie "dobrej wiary" w rozumieniu ogólnym nabywcy wierzytelności. Mając na względzie to, że przeniesienie wierzytelności na spółkę z o.o. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki za udziały przyznane wspólnikowi powoduje zwiększenie kapitału spółki, a istnienie tego kapitału (gwaranta wypłacalności spółki w stosunku do wierzycieli) jest przedmiotem ochrony przez szereg przepisów KSH, stąd nie ma uzasadnienia by ochrona spółki przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego do spółki była mniejsza niż ochrona nabywcy wierzytelności w obrocie powszechnym.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat to zapraszamy również do lektury artykułu opublikowanego tutaj.

Czy prawnik pomoże w ustaleniu wkładów w spółce kapitałowej?

Dobry prawnik jest w stanie wyjaśnić szanse i zagrożenia związane z wnoszeniem wkładów określonego rodzaju do spółek kapitałowych. Samodzielne działania podejmowane przez wspólników w tym zakresie, choć w pełni dopuszczalne, niosą ze sobą ryzyko błędu. Jeśli zostanie wniesiony wkład, który jest zakazany przepisami KSH, to w rzeczywistości nie dojdzie do zawarcia umowy lub statutu spółki – działalność nie będzie rozpoczęta, a proces otwarcia przedsiębiorstwa znacząco wydłuży się w czasie.

Wsparcie kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie spółek staje się w takich sytuacjach bezcenne. Ze swej strony polecamy usługi oferowane przez Kancelarię InLegis, której prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa spółek handlowych.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 793 101 800, +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Wrocław - Radca prawny
INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel. 71 729 21 50

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.