Wiadomości z Chorzowa

Chorzów II w oczach młodych architektów

  • Dodano: 2021-09-30 06:30, aktualizacja: 2021-09-30 06:40

Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie nowe mieszkania w Chorzowie II i jak może wyglądać zagospodarowanie terenu uwzględniające oczekiwania różnych grup odbiorców – m.in. na te pytania odpowiedzieli uczestnicy konkursu, który Miasto Chorzów zorganizowało wspólnie z Politechniką Śląską. Na chorzowskim rynku 29 września odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, wykładowców oraz laureatów.

Przyszli architekci pokazali, jak można zagospodarować Chorzów II

Prace konkursowe dotyczyły zagospodarowania poprzemysłowy teren o powierzchni 55 ha, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, zlokalizowaną w północno-zachodniej części miasta, w Chorzowie II, w rejonie ulic Łagiewnickiej, Mariańskiej, Opolskiej, tuż przy granicy z Bytomiem oraz Świętochłowicami.

Dziękujemy Miastu Chorzów za możliwość współpracy. Ona jest dla nas niezwykle cenna ze względów dydaktycznych i naukowych, bo dzięki niej możemy rozwiązywać konkretne problemy – podkreśla prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziały Architektury Politechniki Śląskiej, który pomagał w organizacji konkursu. – Bardzo cieszymy się, że nasza praca może się przybrać taki wymiar. A jeżeli nasza praca może być użyteczna i Miasto może z niej skorzystać, to jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani.

Studenci mieli za zadanie opracować projekt, który uwzględniał m.in. problemy techniczne, infrastrukturalne i środowiskowe. Warto wspomnieć, że ten obszar jest szczególnie istotny dla Miasta Chorzów nie tylko z powodu uwarunkowań lokalizacyjnych, ale przede wszystkim ze względu na potencjał rozwojowy.

Miasto aktywnie poszerza swoją ofertę mieszkaniową dla osób młodych. Warto wspomnieć o kilku edycjach programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”. Tym razem to młodzi ludzie, przyszli architekci, w bezkompromisowy i nieobciążony uwarunkowaniami prawnymi sposób, pokazali, jakie są obecnie ich oczekiwania w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Prace konkursowe i zawarte w nich uwagi oraz sugestie będą wykorzystywane i uwzględniane m.in. podczas następnych edycji tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydzielania działek dla przyszłych inwestorów.

Chodziło nam o zagospodarowanie terenu w tak efektywny sposób, aby poza usługami mieszkaniowymi stworzyć również usługi w szerokim ujęciu. Aby zadbać zarówno o infrastrukturę, jak i rekreację i zieleń – zaznacza Mariusz Cup, dyrektor Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Chorzowie.

Teren jest obszarem poprzemysłowym zdegradowanym przestrzennie, w którym kumuluje się wiele problemów technicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Należy w całości do gminnego zasobu nieruchomości i jest ważny dla Miasta Chorzów nie tylko z powodu uwarunkowań lokalizacyjnych, ale przede wszystkim ze względu na potencjał rozwojowy.

Problematyka konkursu dotyczyła zagospodarowania wyznaczonego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową oraz opracowanie syntezy i wytycznych programowo-przestrzennych z uzyskanych efektów projektowych. Konkurs przeprowadzono w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych”, na trzecim roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Architektura w roku akademickim 2020/2021.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane najlepsze prace. Sąd konkursowy docenił ich m.in. za atrakcyjne propozycje zagospodarowania terenu, czytelny układ urbanistyczny oraz wiodącą rolę walorów środowiska, bioróżnorodności i retencji wód.

Nagrodę Główną Grand Prix przyznano ją za najlepsze odczytanie oczekiwań Zamawiającego, przedstawienie atrakcyjnej koncepcji zagospodarowania terenu, wariantowe zaprezentowanie czytelnej, klasycznej struktury urbanistycznej oraz właściwe strefowanie i etapowanie projektowanych przedsięwzięć.

Nagrodę Drugą przyznano ją za ciekawą koncepcję uwzględniającą prośrodowiskowe rozwiązania i wymogi, czytelny układ urbanistyczny zgrupowań intensywnej zabudowy oraz staranne aranżacje przestrzeni publicznych.

Nagrodę Trzecią przyznano ją za konstrukcję założeń projektu opartych na wiodącej roli walorów środowiska, bioróżnorodności i retencji wód, bardzo dobre rozpoznanie problematyki terenu oraz stworzenie dobrych referencyjnych założeń dla zagospodarowania poszczególnych lokalizacji.

Google NewsSubskrybuj mojChorzow.pl z Google News

Komentarze (3)    dodaj »

  • Wanda Schwarz

    Pic na wodę. Większość terenów w paśmie Opolska, Mariańska, Łagiewnicka to tereny całkowicie prywatne. Co ciekawe jednym z właścicieli jestem ja. Ciekawe jak sobie tu doprowadzicie media po moich działkach?? Nigdy na to nie pozwole. Mieszkańcom Łagiewnik niegdyś mój ojciec obiecał że tu będzie oaza zieleni. Nigdy się nie zgodzę na budowę niczego na wyznaczonym terenie. Takie pierdzenia mogą sobie wymyślać dzieci na studiach. Widziałam te projekty. Od moich działek won. Jeśli sądy nie poradzą to ludzie z bronią staną. Nigdy Chorzów tych działek nie dostanie.

  • No

    I co z tego bydzie że ludki dostali nagrody bo coś wymyślyli ? Coś sie zmyni tukej ?

  • Gratiana Passer

    Piękne i fantastyczny pomysł angażować młodzież w tego typu inwestycje przyszłościowe. Mam za to niedosyt czytając ten artykuł. Brak nazwisk zwycięzców. No i brak owych nagrodzonych prac. Bynajmniej kilka obrazków by czytelnik mógł też podziwiać nagrodzone prace. Dlaczego nie ma nazwisk Laureatów i fragmentów nagrodzonych prac :(

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również