Wiadomości z Chorzowa

Chorzowianie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Podwyżka już od marca

  • Dodano: 2023-02-06 09:45

Minął rok i mieszkańcy Chorzowa znów będą zmuszeni do sięgnięcia głębiej do portfela. Radni podczas lutowej sesji zgodzili się na nowe stawki za wywóz odpadów. Wejdą w życie z 1 marca 2023 r.

Nowy rok – nowe podwyżki. Zgodnie z harmonogramem chorzowscy radni podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kwot, jakie wydajemy na wywóz odpadów. Ostatnia wzrost stawek został wprowadzony dokładnie rok temu – do 28,90 złotych za odpady segregowane i 57,80 złotych za niesegregowane. Teraz chorzowianie będą musieli zapłacić jeszcze więcej. Dużo więcej.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta Chorzowa, która odbyła się w miniony czwartek radni zdecydowali o podniesieniu stawek za wywóz odpadów. Gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców będzie droższe. Wprowadzone od 1 marca 2023 roku stawki wyniosą:

  • podstawowa opłata za odpady segregowane – 34,90 złotych za osobę miesięcznie
  • stawka podwyższona za odpady niesegregowane – 69,80 złotych za osobę miesięcznie

Zapłacimy więcej za wywóz odpadów. Radni przyjęli nowe stawki

W uchwale przyjęto również stawki za wywóz odpadów z nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne (jednorazowy odbiór odpadów z worka/pojemnika na odpady).

Przyjęto stawki w wysokości:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
b) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 45,60 zł (zbierane selektywnie)/91,20 zł (zbierane nieselektywnie)
c) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 209,00 zł (zbierane selektywnie)/418 zł (zbierane nieselektywnie)

  • metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) worek o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
b) pojemnik o pojemności 60 l w wysokości 11,40 zł (zbierane selektywnie)/22,80 zł (zbierane nieselektywnie)
c) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
d) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 45,60 zł (zbierane selektywnie)/91,20 zł (zbierane nieselektywnie)
e) pojemnik o pojemności 360 l w wysokości 68,40 zł (zbierane selektywnie)/136,80 zł (zbierane nieselektywnie)
f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 209,00 zł (zbierane selektywnie)/418 zł (zbierane nieselektywnie)

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że w skład kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami wchodzą koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu, edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i tzw. mieszanych na terenie Miasta Chorzów, którego koszty są znacznie wyższe niż dotychczas realizowanej umowy na świadczenie tych usług, konieczne jest podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Ś]. Gmina nie jest w stanie pokryć kosztów funkcjonowania tego systemu. Nie jest możliwe pokrycie w całości przez Gminę różnicy pomiędzy dochodami, a planowanymi wydatkami z realizacji umowy – przekonują projektodawcy uchwały.

Wzrost kosztów został uzasadniony konsekwencją zmian rynkowych - wzrostem cen usług, materiałów i paliw oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia na co przedkłada się również konflikt zbrojny w Ukrainie oraz nienotowany do tej pory, „bardzo wysoki poziom inflacji dla którego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%)”.

Podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Marcin Michalik poinformował, że do przetargu zgłosiła się tylko firma Alba i przyjęcie oferty było koniecznością w celu utrzymania ciągłości odbioru odpadów.

Gdybyśmy jej nie przyjęli, to za kilka dni nikt nie wywoziłby śmieci - wyjaśnił Marcin Michalik.

Zawartą z firmą umowa zawiera zapis w sprawie potencjalnych kar, gdyby przedsiębiorstwo nie wywiązało się właściwie ze świadczenia usług.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Chorzowianin

    Koszty wywozu śmieci w Chorzowie to czyste złodziejstwo.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również