Wiadomości z Chorzowa

Chorzowianie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Podwyżka już od marca

  • Dodano: 2023-02-06 09:45

Minął rok i mieszkańcy Chorzowa znów będą zmuszeni do sięgnięcia głębiej do portfela. Radni podczas lutowej sesji zgodzili się na nowe stawki za wywóz odpadów. Wejdą w życie z 1 marca 2023 r.

Nowy rok – nowe podwyżki. Zgodnie z harmonogramem chorzowscy radni podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kwot, jakie wydajemy na wywóz odpadów. Ostatnia wzrost stawek został wprowadzony dokładnie rok temu – do 28,90 złotych za odpady segregowane i 57,80 złotych za niesegregowane. Teraz chorzowianie będą musieli zapłacić jeszcze więcej. Dużo więcej.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta Chorzowa, która odbyła się w miniony czwartek radni zdecydowali o podniesieniu stawek za wywóz odpadów. Gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców będzie droższe. Wprowadzone od 1 marca 2023 roku stawki wyniosą:

  • podstawowa opłata za odpady segregowane – 34,90 złotych za osobę miesięcznie
  • stawka podwyższona za odpady niesegregowane – 69,80 złotych za osobę miesięcznie

Zapłacimy więcej za wywóz odpadów. Radni przyjęli nowe stawki

W uchwale przyjęto również stawki za wywóz odpadów z nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne (jednorazowy odbiór odpadów z worka/pojemnika na odpady).

Przyjęto stawki w wysokości:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
b) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 45,60 zł (zbierane selektywnie)/91,20 zł (zbierane nieselektywnie)
c) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 209,00 zł (zbierane selektywnie)/418 zł (zbierane nieselektywnie)

  • metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) worek o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
b) pojemnik o pojemności 60 l w wysokości 11,40 zł (zbierane selektywnie)/22,80 zł (zbierane nieselektywnie)
c) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,80 zł (zbierane selektywnie)/45,60 zł (zbierane nieselektywnie)
d) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 45,60 zł (zbierane selektywnie)/91,20 zł (zbierane nieselektywnie)
e) pojemnik o pojemności 360 l w wysokości 68,40 zł (zbierane selektywnie)/136,80 zł (zbierane nieselektywnie)
f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 209,00 zł (zbierane selektywnie)/418 zł (zbierane nieselektywnie)

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że w skład kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami wchodzą koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu, edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i tzw. mieszanych na terenie Miasta Chorzów, którego koszty są znacznie wyższe niż dotychczas realizowanej umowy na świadczenie tych usług, konieczne jest podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [Ś]. Gmina nie jest w stanie pokryć kosztów funkcjonowania tego systemu. Nie jest możliwe pokrycie w całości przez Gminę różnicy pomiędzy dochodami, a planowanymi wydatkami z realizacji umowy – przekonują projektodawcy uchwały.

Wzrost kosztów został uzasadniony konsekwencją zmian rynkowych - wzrostem cen usług, materiałów i paliw oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia na co przedkłada się również konflikt zbrojny w Ukrainie oraz nienotowany do tej pory, „bardzo wysoki poziom inflacji dla którego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%)”.

Podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Marcin Michalik poinformował, że do przetargu zgłosiła się tylko firma Alba i przyjęcie oferty było koniecznością w celu utrzymania ciągłości odbioru odpadów.

Gdybyśmy jej nie przyjęli, to za kilka dni nikt nie wywoziłby śmieci - wyjaśnił Marcin Michalik.

Zawartą z firmą umowa zawiera zapis w sprawie potencjalnych kar, gdyby przedsiębiorstwo nie wywiązało się właściwie ze świadczenia usług.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również