Wiadomości z Chorzowa

Dodatek węglowy 2022. Gdzie złożyć wniosek?

 • Dodano: 2022-08-17 09:15

Informacja ws. uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy dla mieszkańców Chorzowa.

Dla kogo dodatek węglowy?

W czwartek 11 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. Wnioski będzie można składać od poniedziałku 22 sierpnia.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wypłata dodatku węglowego

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. zł. Będzie on wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (będzie ona wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować. Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument (zobacz TUTAJ).

Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.

Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu. Wnioski o dodatek węglowy będzie można również składać w formie papierowej w specjalnie utworzonych puntach wydawania i przyjmowania wniosków:

Punkty Wydawania i przyjmowania wniosków

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie

 • ul. 3 Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3 Maja i ul. Wileńskiej)
 • czynny od 22 sierpnia 2022
 • Godziny urzędowania:
  • Poniedziałek-wtorek: 7:30-14:45
  • środa: 8:00-16:45
  • czwartek: 9:00-17:00
  • piątek: 7:30-14:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

 • ul. Racławicka 19, Pok. 110
 • czynny od 22 sierpnia 2022
 • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek: 7:30-15:45
  • wtorek-czwartek: 7:30-14:45
  • piątek: 7:30-13:30

Centrum Aktywizacji Społecznych w Chorzowie

 • ul. Powstańców 70/3
 • czynny od 22 sierpnia 2022
 • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek - czwartek: 8:00-14:00
  • piątek: 8:00- 13:00

W chwili obecnej, na skutek braku rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy brak jest możliwości udostępnienia formularzy wniosku. Formularz będzie dostępny niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również