Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Informacja Urzędu Skarbowego

  • Dodano: 2018-02-22 08:15, aktualizacja: 2018-02-22 07:46

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie informuje, że obejmuje swoim zasięgiem miasta Chorzów i Świętochłowice.

Termin składania zeznań  podatkowych za rok 2017  upływa z dniem 30 kwietnia 2018r.

Zeznanie podatkowe za rok 2017 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017r.

Zeznania podatkowe za rok 2017 przyjmowane są:

• drogą elektroniczną za pośrednictwem dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl darmowej aplikacji e-Deklaracje Desktop lub  poprzez Portal Podatkowy, oraz
• poprzez usługę PFR tzn. „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe”, która udostępniona zostanie na Portalu Podatkowym od 15 marca 2018r. a dotyczy formularzy:
- PIT-37 – sporządzanego na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych PIT-40A/11A
- PIT 38 – dotyczącego rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych sporządzane na podstawie informacji PIT-8C, oraz
• poprzez złożenie Wniosku PIT-WZ wyłącznie drogą elektroniczną korzystając z formularzy interaktywnych dostępnych na Portalu Podatkowym www. portalpodatkowy.mf.gov.pl oraz formularzy udostępnionych w bankowości elektronicznej ( wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Podatnik, który otrzymał informacje od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A  może złożyć wniosek PIT-WZ począwszy od 01 stycznia 2018r. do 16 kwietnia 2018r., oraz
• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Skarbowy w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 5, oraz
• w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie  - w formie papierowej na Sali Obsługi Podatnika (parter) oraz w formie elektronicznej w pokoju nr 3 (parter) - w następujących godzinach:

  • poniedziałek  -  od 7.15    do   17.45
  • wtorek, środa, czwartek i piątek - od 7.15 do 14.45

Informacja telefoniczna pod numerami:  (032) 34-97-321 lub 322

Wpłaty wynikające z rozliczenia rocznego można:

• przekazać na konto Urzędu Skarbowego w Chorzowie:
NBP  O/O Katowice   nr  34101012123073692223000000,
• wpłacić bezpośrednio w Punkcie kasowym Instytucji Płatniczej MONETIA sp. z o.o. działającym na terenie Urzędu Skarbowego w Chorzowie  – czynnym w dniach od wtorku do piątku w godzinach od  7.30  do 14.00,  w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

Formy zwrotu nadpłaty oraz konsekwencje dokonanego wyboru zwrotu nadpłaty:

1) na wskazany rachunek bankowy podatnika - należy wskazać lub zaktualizować numer osobistego rachunku bankowego odpowiednio we wniosku CEIDG albo na formularzu  ZAP-3.
2) w gotówce :
• przekazem pocztowym  -  nadpłatę pomniejsza się o koszty jej zwrotu, czyli o opłatę pocztową, lub
• w Punkcie kasowym Instytucji Płatniczej MONETIA sp. z o.o. działającym na terenie Urzędu - należy osobiście stawić się w wyznaczonym przez Urząd terminie do odbioru nadpłaty.

Złożenie zeznania PIT za 2017r. drogą elektroniczną zapewni szybki zwrot nadpłaty.

Zachęcamy do składania wszystkich deklaracji drogą elektroniczną.

Następna informacja