Wiadomości z Chorzowa

Nabór uzupełniający do Chorzowskiej Rady Seniorów

  • Dodano: 2022-02-22 06:30, aktualizacja: 2022-02-22 06:48

Prezydent Miasta Chorzów zgodnie z zapisem w § 7 ust.10 Statusu Chorzowskiej Rady Seniorów, ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji 2022 - 2025.

Pozostało 5 nieobsadzonych mandatów

Chorzowska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w mieście instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, itp. 

I.    Skład Chorzowskiej Rady Seniorów.
1)    Rada składa się z 15 członków i działa na terenie miasta Chorzów.
2)    Członkiem rady może być osoba która jest:
a.    przedstawicielem osób starszych – mieszkaniec Miasta Chorzów, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Miasta Chorzów w wieku senioralnym tj. co najmniej 60 lat;
b.    przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

II.    Zgłaszanie kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów odbywa się za pomocą:
1)    Formularza zgłoszeniowego kandydata:
a.    dla Przedstawiciela Podmiotu działającego na rzecz osób starszych – stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.42.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2022 r.;
b.    dla Przedstawiciela Osób Starszych – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.42.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2022 r.

III.    Miejsce oraz termin składania formularza zgłoszeniowego. 
1)    Formularz zgłoszeniowy, o których mowa w pkt. II należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. 2) Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa kandydata do Chorzowskiej Rady Seniorów”.
2)    Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 07 marca 2022 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta w Chorzowie. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.
3)    Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

IV.    W przypadku, gdy liczba kart zgłoszeniowych będzie większa niż 5 zostaną przeprowadzone wybory w dniu 26.03.2022 r. Szczegóły Prezydent Miasta ogłosi w dniu 21.03.2022 r. zgodnie z § 7 ust.1 Statusu Chorzowskiej Rady Seniorów
 

Formularze zgłoszeniowe: 

Nabór uzupełniający do Chorzowskiej Rady Seniorów

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również