Wiadomości z Chorzowa

Nabór wniosków od 18.10 - "Mieszkanie dla Seniora"

 • Dodano: 2021-10-11 05:45, aktualizacja: 2021-10-11 05:54

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na realizację programu „Mieszkanie dla Seniora”.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 18 października 2021 r. do 5 listopada 2021r.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=162211056714117529, lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Seniora – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 5306 lub wew. 5307.

Na realizację programu przeznacza się 16 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Karola Miarki 40A-E w Chorzowie :

 • 1 lokal o strukturze pokój z aneksem kuchennym (dla gospodarstw jednoosobowych);
 • 15 lokali o strukturze pokój z aneksem kuchennym i pokojem (dla gospodarstw dwuosobowych).

Lokale mieszkalne będą składały się ponadto z łazienki z wc, przedpokoju oraz będą ogrzewane z sieci miejskiej. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe oraz podjazdy. Standard wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Lokale usytuowane są na kondygnacjach od parteru do III piętra. W budynku brak instalacji gazowej. Stawka czynszowa ok 11 zł/m².

Podstawowe kryteria:

 • ukończenie 60 roku życia w roku składania wniosku (dla gospodarstw dwuosobowych warunek ten dotyczy osoby młodszej);
 • w gospodarstwach jednoosobowych uzyskiwanie dochodu w wysokości nie mniejszej niż 200% najniższej emerytury i nie większej niż 300% najniższej emerytury (2501,76zł – 3752,64zł);
 • w gospodarstwach dwuosobowych uzyskiwanie dochodu w wysokości nie mniejszej niż 100% najniższej emerytury i nie większej niż 200% najniższej emerytury (1250,88zł – 2501,76zł)
 • zamieszkiwanie w Chorzowie,
 • zameldowanie w Chorzowie,
 • uiszczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie,
 • brak zobowiązań z tytułu egzekucji,
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,
 • brak zaległości wobec Gminy Chorzów z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz z tytułu zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Chorzów,
 • brak zaległości w opłatach czynszowo-eksploatacyjnych za obecnie zajmowany lokal mieszkalny,
 • brak prawa własności lokalu mieszkalnego lub jego części.

O przyznanie uprawnienia do zawarcia umowy najmu nie mogą się ubiegać osoby, które

 • zbyły prawo do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • są w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

Niniejszy program jest realizowany w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.236.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Seniora”.

UWAGA!

Wnioski niekompletne lub z brakami formalnymi lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu - 12-krotność czynszu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również