Wiadomości z Chorzowa

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  • Dodano: 2020-04-28 06:45, aktualizacja: 2020-04-28 06:51

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość wskazanego w informacji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.03.2020r., informacji z dnia 25.03.2020r. oraz informacji z dnia 10.04.2020, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie z art.13. ust.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 

1. Ogłaszam, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się od dnia 27.04.2020r. do odwołania okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


2. Ogłoszenie o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Miasta Chorzów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

3. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

4. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie przez telefon.


WNIOSEK DO POBRANIA znajduje się na BIP URZĘDU MIASTA CHORZÓW w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna (...) / Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego http://bip.chorzow.eu/index2.php?id=157768772313375684

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.