Wiadomości z Chorzowa

Obchody dnia Służb Społecznych

 • Dodano: 2018-11-23 08:00, aktualizacja: 2018-11-23 08:07

W Chorzowskim Centrum Kultury, 22 listopada, odbyły się uroczyste obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego.

W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających w sferze pomocy społecznej. Nagroda (rzeźba z brązu autorstwa Gerarda Grzywaczyka)  i Medale (z wizerunkiem ks. Franciszka Gębały) mają charakter honorowy.

Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 2018r.
KATEGORIA INDYWIDUALNA:

 • Pani Iwona Nawrot (Prezes Fundacji CentrumUskrzydlijDzieciaki.pl) – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin problemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także za mobilizowanie środowiska lokalnego do podejmowania wspólnych działań społecznych.

KATEGORIA ZESPOŁOWA:

 • Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych im. Kazimierza Jaworka –  za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, kompleksowe i nowatorskie działania na rzecz rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców Domu.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, podejmowanie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także za systemowe polepszenie ich funkcjonowania w życiu społecznym.

Medale za działalność w dziedzinie społecznej – 2018r.

 1. Pani Bernadeta Antoniok (Starszy pracownik socjalny w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie)  – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm przy podejmowaniu działań wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz zmierzających do poprawy sytuacji życiowej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 2. Pan Piotr Czyżewski (Kierownik świetlicy środowiskowo - profilaktycznej „Pod Mychą” prowadzonej przez Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także za podejmowanie wielu inicjatyw  wolontaryjnych zarówno na rzecz dzieci, młodzieży jak i seniorów - podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny.   
 3. Pani Agnieszka Pacocha (Kierownik Działu Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za zaangażowanie i profesjonalizm przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób starszych, niesamodzielnych oraz bezdomnych.
 4. Pani Magdalena Paździor (Pracownik Socjalny w Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie w działania zmierzające do przełamywania barier i ograniczeń osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizację społeczną wpływającą na poprawę sytuacji  życiowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ Republika”.
 5. Pani Izabela Rakoczy (Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie) – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm w podejmowaniu działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
 6. Pani Barbara Tworeszczuk (Kierownik Dziennego Domu Pobytu Stowarzyszenia „Chorzowska Lauba”) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za osobiste zaangażowanie i profesjonalizm w działaniach pomocowych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - podopiecznych Dziennego Domu Pobytu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”.
 7. Pan Grzegorz Witkowski (Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży prowadzonego przez Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za profesjonalną pomoc dzieciom     i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także za podejmowanie wielu inicjatyw  wolontaryjnych zarówno na rzecz dzieci, młodzieży jak i seniorów - podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również