Wiadomości z Chorzowa

Obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie

 • Dodano: 2022-11-21 08:45, aktualizacja: 2022-11-21 08:51

W czwartek 17 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada kilka dni później, 21 listopada. W trakcie uroczystości wręczono dwie Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej.  

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie oraz pomocą okazaną Ukraińcom, zarówno tym przybyłym do naszego miasta, jak i tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju, Prezydent  Andrzej Kotala przekazał podziękowania na ręce dyrektorów chorzowskich placówek, szkół, organizacji działalności pożytku publicznego, a także osób prywatnych.

 Podziękowano także mieszkańcom Chorzowa, którzy tłumnie ruszyli z pomocą po wybuchu wojny. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych  w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających
w sferze pomocy społecznej.

LAUREACI NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 
W REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ CHORZOWA

KATEGORIA ZESPOŁOWA:

Państwo Jolanta Maciejowska - Zaczyk i Pan Bogumił Zaczyk - rodzina zastępcza zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego - za wieloletnie zaangażowanie w zapewnianie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w ramach prowadzonego przez ponad 20 lat Pogotowia Rodzinnego.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej - za zaangażowanie przy organizowaniu zbiórek darów dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy, oraz ich transportu do Tarnopola oraz
 za udzielanie pomocy i wsparcia przybyłym do Chorzowa uchodźcom.

LAUREACI MEDALI

ZA DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE SPOŁECZNEJ

Wojciech Biedacha (przedsiębiorca) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej
w szczególności za udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski, osobiste zaangażowanie się w zapewnianie im godnych warunków życia w Chorzowie oraz za działania wspierające na rzecz tych, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną.

Małgorzata Bienek (pracownik Centrum Pracy Socjalnej, jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności
za podejmowanie inicjatyw aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz za działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Chorzowa.

Jolanta Keler (wieloletni pracownik Domu Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie i profesjonalizm przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz za działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Chorzowa.

Bogumił Królak (przedsiębiorca) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za osobiste zaangażowanie się w zabezpieczanie godziwych warunków zamieszkania potrzebującym, w tym obywatelom Ukrainy przybyłym do Chorzowa.

Anna i Tomasz Lepiarczykowie (przedsiębiorcy) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za osobiste zaangażowanie się w zapewnianie godnych warunków życia potrzebującym, w tym obywatelom Ukrainy przybyłym do Chorzowa oraz za udzielanie pomocy tym, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną.

Grażyna Skarłosz (wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) -
za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za zaangażowanie i profesjonalizm przy wypełnianiu obowiązków w ramach Działu Realizacji Świadczeń, oraz za działania
na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Chorzowa.

PODMIOTY ORAZ OSOBY PRYWATNE/ PRZEDSIĘBIORCY WYRÓŻNIENI PODZIĘKOWANIAMI

I. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE - osoby szczególnie zaangażowane
w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy.

 1. Teresa Gabor
 2. Agnieszka Bielak
 3. Teresa Bogacz- Popęda
 4. Aleksandra  Cempa
 5. Piotr Gierek
 6. Wojciech Glenszczyk
 7. Aleksandra Gwóźdź
 8. Sylwia Iwaniuk
 9. Natalia Janas
 10. Maria Kmiecik
 11. Joanna Kujawska
 12. Lesya Savka
 13. Maria Malinowska
 14. Marina Mischenko
 15. Joanna Mrochem
 16. Agata Mrozik
 17. Jakub Nastuła
 18. Anna Nawrat
 19. Ewa Pawelec
 20. Aneta Podsiadła
 21. Ewa Roesner
 22. Agnieszka Rozik
 23. Agnieszka Sikora
 24. Dominika Skórska
 25. Gabriela Skrzypek
 26. Alina Sychowicz
 27. Stanisława Szwed
 28. Bożena Śliwińska
 29. Irena Tomaszczyk
 30. Aleksandra Weindich
 31. Marcin Weindich
 32. Tadeusz Wróbel
 33. Franciszek Wylecioł
 34. Sabina Żołyńska
 35. Agata Żuk

II. SZKOŁY

 1. Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego
 2. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego
 3. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi
 4. Zespołu Szkół Gastronomiczno Usługowych im. Marii Dąbrowskiej
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 6. Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 7. II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia
 8. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej

III. PLACÓWKI ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Dom Pomocy Społecznej „ Republika
 2. Ośrodek Wsparcia Rodziny
 3. Powiatowy Urząd Pracy
 4. Chorzowskie Centrum Kultury
 5. Zakład Komunalny PGM 
 6. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
 7. Fundacja CentrumUskrzydlijdzieciaki.pl
 8. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”
 9. Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

IV. OSOBY PRYWATNE/PRZEDSIĘBIORCY

 1. Piotr  Jarzębak
 2. Adam Kościelny
 3.  Jolanta  Motyka 
 4. Piotr Nagel
 5. Paweł Piotrowski
 6. Agnieszkę Pluta
 7. Marcin Pohl
 8. Magdalena Swadźba
 9. Iwona i Przemysław Zimniak

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również