Wiadomości z Chorzowa

Ogłoszenie Zakładu Komunalnego PGM

 • Dodano: 2021-03-19 06:30, aktualizacja: 2021-03-19 06:44

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 121 z późn. zm.) z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Or-I.0052.56.2018 z dnia 25 stycznia 2018r Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

Z a w i a d a m i a

 1. wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiejna którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-57, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 527/17 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 2.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiejna którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-11, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 535/10 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 3.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiejna którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-10, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 534/10 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 4.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości), grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiejna którym usytuowany jest garaż murowany oznaczonym numerem G-5, na rzecz dotychczasowego użytkownika.

  Grunt o powierzchni 20,90 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 473/17 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00008547/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 

z tym, że w przypadku jej zmiany przed zawarciem umowy dzierżawy, w umowie dzierżawy znajdzie zastosowanie stawka obowiązująca na dzień jej zawarcia.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w terminie nie krótszym niż 1 rok.

Zmiana wysokości czynszu uwzględniać będzie również wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń.

Czynsz dzierżawny płatny do 10-go dnia każdego miesiąca.


 

Szczegółowych informacji udziela Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie

pokój nr 10, tel. (32) 757 15 47, (32) 757 15 59

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.