Wiadomości z Chorzowa

Przyjęto Program Wspierania Rodziny w Chorzowie na lata 2020 – 2022

  • Dodano: 2019-11-29 07:00, aktualizacja: 2019-11-28 16:48

Rada Miasta Chorzów przyjęła Program Wspierania Rodziny w Chorzowie na lata 2020 – 2022. Jego celem jest rozwój i poprawa funkcjonowania różnorodnych form wspierania rodzin, które mają problemy w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych. 

6 proc. mieszkańców Chorzowa korzystało z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie udzielił pomocy 3457 rodzinom, w których zamieszkiwało 6834 osób, co stanowi ok. 6 proc. ogółu mieszkańców Chorzowa – wynika z danych przedstawionych w programie. Rodziny z dziećmi, których było 950, stanowiły 27 proc. wszystkich środowisk objętych pomocą. Wychowuje się w nich 2 017 dzieci – większość, bo aż 44 proc., w rodzinach niepełnych. 

Jak podkreślono w Programie Wspierania Rodziny dominującą przesłanką kwalifikującą rodzinę do pomocy było ubóstwo, które wynika z braku aktywności zawodowej. Dużym problemem w rodzinach jest też bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, która jest wynikiem niskich kompetencji, złych nawyków wyniesionych z własnych domów rodzinnych, braku odpowiednich wzorców wychowawczych i braku przygotowania do roli rodzica. 

Dzieci w wielu rodzinach są traktowane jako źródło dochodów

- Dzieci w wielu rodzinach są traktowane instrumentalnie, stanowiąc jedyne źródło dochodów rodziny. Równocześnie nie oznacza to, że rodzice dbają o zaspakajanie ich potrzeb - wręcz przeciwnie - pieniądze, które winny służyć dzieciom są przeznaczane na inne cele, np. alkohol i używki – czytamy w diagnozie przyjętego programu.

Kolejnym zjawiskiem, na które zwrócono uwagę jest przemoc domowa. Dodano, że dzieci doświadczające przemocy ze strony swoich rodziców rzadko ujawniają ten fakt innym osobom. Rodzice zaś nie przyjmują do wiadomości, że ich postępowanie nosi znamiona przemocy. W skrajnych sytuacjach, kiedy zagrożone staje się zdrowie i życie dzieci, są one odbierane rodzicom. 

Skuteczna pomoc może być osiągnięta przez współpracę wszystkich instytucji

Skuteczna pomoc rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu dzieci może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi – podkreślono w przyjętym programie. Wskazano, że słabą stroną systemu wsparcia jest brak wystarczającego przepływu informacji pomiędzy instytucjami. Priorytetem jest więc utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin.

Celem Programu Wspierania Rodziny w Chorzowie jest:

  • podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo - opiekuńczych rodziców, poprzez wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji
  • poprawę funkcjonowania rodziny w sferze socjalno – bytowej
  • zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego. 

Wskazano, że praca z rodziną powinna przybierać różnorodne formy dostosowane do potrzeb, możliwości i okoliczności. Może być prowadzona m. in. w formie poradnictwa, terapii czy treningu umiejętności wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców. Ważnym elementem jest też praca z asystentem rodziny, którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz wsparcie ze strony środowiska lokalnego. Pomocne są także placówki wsparcia dziennego, które mają nie tylko organizować dzieciom czas wolny i pomoc w nauce, ale wychowawcy powinni współpracować z rodzicami.

Zobacz także

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • Antytalent

    Patologie sterylizowac a nie wspierac.

  • Pantera

    Szkoda kasy na taka patologię, mało im socjalu?

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.