Wiadomości z Chorzowa

Radni nie zgodzili się na „lex deweloper” w pobliżu CEZ Chorzów. Mieszkania nie powstaną

  • Dodano: 2022-11-28 09:30, aktualizacja: 2022-12-01 19:44

Jedną z uchwał, która doczekała się głosowania podczas listopadowej sesji Rady Miasta Chorzowa była kwestia lokalizacji mieszkaniowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Radni nie zgodzili się na usytuowanie budynku mieszkalnego w pobliżu CEZ Chorzów.

Radni powiedzieli "nie" projektowanej na bazie specustawy "lex deweloper" inwestycji mieszkaniowej, która miałaby powstać na działce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 w Chorzowie Starym w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni CEZ Chorzów. Wniosek o ustalenie lokalizacji budynku mieszkalnego wpłynął do Rady Miasta Chorzów 15 września 2022 roku, lecz w dokumentach stwierdzono braki, które uzupełnione zostały 4 października 2022 r. Do wniosku załączono koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, uzasadniającą rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej. Teren objęty planowaną inwestycją stanowi nieruchomość o powierzchni 4540 metrów kwadratowych.

Zamysł inwestycyjny polegał na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami – w ten sposób w liczącym ponad 2 tys. metrów kwadratowych obiekcie miało powstać od 50 do 70 mieszkań, a 20 procent powierzchni miało zostać przeznaczone na lokale usługowe.

Inwestycja nie wymagała lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i gazowej). Planowana była natomiast rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej wewnątrz nieruchomości oraz budowa parkingu.

Radni przeciwni przebudowie budynku na cele mieszkaniowe w pobliżu CEZ Chorzów

Na takie usytuowanie budynku mieszkaniowego nie zgadza się jednak Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, który wydał opinię w tej sprawie.

Analizując dostępną dokumentację oraz zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, ze przedmiotowy budynek o planowanej funkcji mieszkalnej, znajduje się na terenie produkcyjnym, w bezpośrednim sąsiedztwie którego znajdują się obiekty i zakłady przemysłowe. Taka lokalizacja inwestycji mieszkaniowej budzi wątpliwości Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapewnienia odpowiednich wymagań sanitarnych dla przyszłych mieszkańców budynku [...] na terenach zabudowy produkcyjnej nie obowiązują standardy jakości środowiska, określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla miejsc ich stałego zamieszkania i przebywania. Mieszkańcy zabudowy mieszkaniowej mogą być narażeni na ponadnormatywne działania czynników środowiskowych jak hałas, pył, promieniowanie, wibracje, czynniki chemiczne i mikrobiologiczne, odory, co może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. Takie sąsiedztwo może też prowadzić do powstania konfliktów społecznych – czytamy w opinii.

Chorzowski Wydział Usług Komunalnych i Ekologii zaopiniował lokalizację inwestycji negatywnie, wyjaśniając, że budynek narażony jest obecnie na hałas, zapylenie, odory pochodzące z magazynów biomasy oraz węgla ulegającego samozapaleniu na terenie elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A..

Należy zwrócić uwagę, że planowana inwestycja znajduje się na terenie, który w całości otoczony jest terenami produkcyjnymi zarówno zainwestowanymi jak i takimi, na których w przyszłości możliwa jest lokalizacja zakładów produkcyjnych i przemysłowych o dużej uciążliwości. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej nie powinna mieć na przedmiotowym terenie miejsca, na co wskazują negatywne opinie organów, otrzymane w toku postępowania. Obowiązująca w planowaniu przestrzennym zasada zrównoważonego rozwoju nakazuje brać pod uwagę ochronę środowiska oraz zapewnienie godziwych warunków dla życia człowieka. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych może wywoływać konflikty społeczne lub blokować rozwój inwestycyjny terenów przemysłowych – czytamy w uzasadnieniu odmowy lokalizacji mieszkaniowej.

Za podjęciem uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji zagłosowało 5 radnych, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Podczas sesji Rady Miasta poddano również pod głosowanie projekt uchwały za odmową lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W tym przypadku za zagłosowało 19 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Komentarze (2)    dodaj »

  • Pjotyr

    To jeszcze zdradźcie co za menda społeczna chciała się tanim kosztem dorobić, budując ten współczesny wulc haus.

  • ...

    Wolny kraj, nikt nikogo by nie zmuszał, aby tam zamieszkał. Jak dorosłe osoby byłyby chętne, aby kupić mieszkania w tym budynku, to co radnym do tego? Aaa, przepraszam, przecież nie żyjemy w wolnym kraju! Tutaj urzędasy decydują, a nie obywatele...

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również