Wiadomości z Chorzowa

Szkolna społeczność SP nr 18 świadkami historii

  • Dodano: 2021-12-10 07:00, aktualizacja: 2021-12-10 07:06

„Świadkowie historii” to tytuł interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, który w roku szkolnym 2021/2022 realizują uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Skąd pomysł?

Pomysł zrodził się z wzajemnej inspiracji – uczniów i nauczycieli. Podczas lekcji historii prowadzonej przez panią Tatianę Walugę w obecności wychowawcy pana Adama Postulki w klasie 6a  w maju rozmawiano o tym, że niezwykłe współczesne wydarzenia dzieją się na naszych oczach i są naszym udziałem, jesteśmy świadkami największej globalnej pandemii współczesnego świata. Wówczas jeden z uczniów zwrócił uwagę: „jaki ze mnie świadek historii, jeśli nie będę wymieniony z imienia i nazwiska w żadnej książce czy podręczniku?”. Idąc za tą myślą, uczniowie i nauczyciele wraz z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie postanowili napisać książkę pod tytułem: „Świadkowie historii”,  w której dadzą wyraz swoich przeżyć okresu pandemii. Będziemy snuli osobiste opowieści, będąc bohaterami historii tego okresu. Zastanowimy się, czego w tym czasie nauczyliśmy się o sobie, innych, ludzkim życiu, o ważnych dla nas wartościach i wyborach. Projekt ma też szerszy charakter – chcemy, by uczniowie mogli poznawać świadków historii, te osoby, które historię tworzą, i by rozumieli ich rolę. Pragniemy, by uczniowie poprzez własne doświadczenie dowiedzieli się, jak pisze się i wydaje książki, jaka jest historia książki. Wydanie książki uświetni też rocznicę 45-lecia założenia naszej szkoły. Zatem we wrześniu zakasaliśmy rękawy i opracowaliśmy plan naszego projektu. Od razu przystąpiliśmy do jego realizacji.

Realizacja projektu – fascynująca edukacyjna przygoda

Już we wrześniu cała społeczność szkolna rozpoczęła pracę nad kolejnymi etapami i zadaniami projektu edukacyjnego. Okazaliśmy się tak pomysłowi, że zasypały nas propozycje i trzeba było dokonać spośród nich wyboru. Ustaliliśmy kolejność i ramy czasowe oraz kto za co jest odpowiedzialny, bo porządek jest ważny, żebyśmy doprowadzili rzecz do wspaniałego finału. Szkolnym koordynatorem jest pani Tatiana Waluga. Zaangażowani są wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele, włączyło się też wielu rodziców naszych uczniów.

Z wizytą u świadków historii – Muzeum Powstań Śląskich i projekt MEiN „Poznaj Polskę”

Jednym z ważnych działań projektowych była wizyta klas w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a klasa 8 zwiedziła Wieże KWK Polska w tym samym mieście. Wycieczki odbywały się w powiązaniu z edukacją regionalną i poprzedzone zostały lekcjami przeprowadzonymi przez wychowawców i nauczycieli historii, którzy otrzymali scenariusze zajęć opracowane przez panią Ilonę Łaskawską.

Klasy 7 i 8 wzięły udział w programie „Poznaj Polskę”, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego uczniów, co z naszej szkolnej perspektywy pozwala na wzmocnienie oddziaływań wynikających z naszego projektu „Świadkowie historii”. Program ten realizujemy w formie wycieczki do Warszawy, podczas której uczniowie mają okazję odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie i Belweder, Cmentarz Powązkowski i zobaczyć fragment muru Getta. Możliwość odwiedzenia tych miejsc pogłębia rozumienie procesów historycznych i udziału w nich jej bohaterów. Wyczula ich na to, by zadbać, aby jednak historia się nie powtarzała.

Powstańcom Warszawskim – BohaterON

Kolejnym zadaniem w realizacji projektu był udział naszych uczniów w ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole”. Jej celem jest upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku wśród dzieci i młodzieży. Podsumowaniem tej akcji, koordynowanej przez panią Anetę Dyduch, będą indywidualne życzenia od uczniów wykonane w formie kartki, listu bądź laurki, które zostaną wysłane do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego, świadków historii II wojny światowej.

Projekt zespołowy i interdyscyplinarny

Istotą projektu edukacyjnego jest jego interdyscyplinarność i praca zespołowa. Dlatego problematykę naszego projektu omawialiśmy też na innych zajęciach: historii, języku polskim, biologii, geografii, matematyce, fizyce, językach obcych, wychowaniu fizycznym. Chcieliśmy zobaczyć temat z perspektywy różnych dziedzin podczas codziennych lekcji, by jak najlepiej ją zrozumieć, mieć obraz całości zjawisk i świadomość korelacji między przedmiotami szkolnymi.

Ogromną radość daje nam praca zespołowa. Widzimy, że kiedy połączymy siły, stajemy się znacznie skuteczniejsi, mamy lepsze pomysły, wzajemnie się inspirujemy i pomagamy sobie. Uczymy się, że konflikty są naturalne między ludźmi i doświadczamy, jak je rozwiązywać. Uczymy się doceniać siebie nawzajem. Rozpiera nas duma z naszego wspólnego dzieła.

Pandemia i emocje

W listopadzie pani psycholog Milena Głownia  spotkała się ze wszystkimi klasami. Przeprowadziła z uczniami i nauczycielami rozmowy o emocjach, pamięci, wpływie emocji na pamięć. Uczniowie próbowali definiować pojęcia, podawali przykłady emocji i ich wpływu na myślenie, postrzeganie, zastanawiali się nad funkcją pamięci oraz chętnie dzielili się swoimi skojarzeniami dotyczącymi omawianych treści. Pani psycholog zaproponowała, byśmy zajrzeli, w bezpiecznych dla siebie warunkach, w głąb siebie – do swoich przeżyć, emocji, zdarzeń – tych smutnych i radosnych. Wróciliśmy pamięcią do wspomnień z początku pandemii. Nazywaliśmy emocje, które nam wtedy towarzyszyły, rozmawialiśmy o tym, jak te uczucia się zmieniały i jak sobie z nimi radziliśmy. Na koniec zajęć uczniowie młodszych klas wykonali pracę rysunkową – graficznie przedstawili emocje.

Dzień projektowy

Na 5 listopada zaplanowaliśmy w naszej szkole Dzień projektowy. Do tego dnia przygotowywała uczniów pani psycholog Milena Głownia, która otwierała ich na wspomnienia i rozmowę o okresie lockdownu i nauczania zdalnego. Następnie uczniowie już między sobą i wraz z wychowawcami dużo rozmawiali o swoich wspomnieniach. Na ich bazie tworzyli swoje teksty i rysunki, które znajdą się w przygotowywanej książce. Każdy uczeń w książce będzie miał swoją stronę lub jej część. Każda klasa pisze własny rozdział, który wstępem opatrzy wychowawca. Liczymy na rodziców i napisanie przez nich rozdziału pod roboczym tytułem „Tylko dla dorosłych”. Napiszemy też o realizacji naszego projektu. Upamiętnimy w naszej książce wspaniałą osobę – panią Iwonę Parzoch, znakomitą nauczycielkę chemii i matematyki, która odeszła od nas po wyczerpującej chorobie wywołanej przez COVID-19.

Jeśli książka, to i jej mieszkanie. W bibliotece

Każda z klas odwiedziła też szkolną lub miejską bibliotekę. W naszej bibliotece pani Grażyna Chudzik zapoznała dzieci i młodzież z jej księgozbiorem, rodzajami książek, pismami oraz ich historią. Największe zainteresowanie wzbudziły podręczniki wydane w alfabecie brajla. Można też było użyć czytników ebooków i posłuchać  audiobooków. Na koniec lekcji uczniowie tworzyli papierową książeczkę według własnego pomysłu. W bibliotece miejskiej uczniowie poznali historię książki i etapy jej powstawania.

Bliski nam świadek historii

Następny etap projektu to spotkanie ze świadkiem historii – takim prawdziwym. 10 listopada br., w przeddzień 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, naszą szkołę odwiedził pan Jakub, tata naszej uczennicy Zuzi, żołnierz Wojska Polskiego, który kilkanaście miesięcy przebywał na misji wojskowej w Afganistanie. Pan Jakub przedstawił uczniom przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną ilustrującą trudną i niebezpieczną codzienność polskich żołnierzy, którzy pełnili służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym skierowanym do przywrócenia bezpieczeństwa mieszkańców i odbudowy Afganistanu. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali opowieści znakomitego gościa, zadawali też mnóstwo pytań, mieli niezwykle ciekawe refleksje. Były one efektem wielkiego  wrażenia, jakie zrobiły na nich informacje przekazane przez pana Jakuba – świadka historii relacjonującego wydarzenia współczesnej wojny. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszył się także zaprezentowany  sprzęt wojskowy – śpiwór, mundury, słuchawki aktywne, maska, hełmy, kamizelki. Uczniowie mogli te przedmioty obejrzeć i niektóre z nich nawet założyć.

Listopad sprzyja refleksji nad przemijaniem, daje możliwość upamiętnienia i uhonorowania zmarłych bohaterów – świadków historii. W ramach edukacji regionalnej uczniowie brali udział w spacerach, których celem było budowanie postaw patriotycznych. Przechodziliśmy trasą: skwer przy ulicy Stefana Batorego – ulica Jubileuszowa – pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa; park przy Hotelu Gorczowski – dawne Kasyno Huty Batory – Dąb Witold i tablica pamiątkowa rotmistrza Witolda Pileckiego; ulica Racjonalizatorów – tablica upamiętniająca zamordowanych jeńców obozu pracy; cmentarz przy ulicy Granicznej – kwatera upamiętniająca zamordowanych mieszkańców Chorzowa w Auschwitz-Birkenau; krzyż poświęcony walczącym w latach 1905-1945, obelisk pamięci poległym w czasie II wojny światowej. To również miejsca poświęcone świadkom historii – blisko nas, na wyciągnięcie ręki, w naszej dzielnicy.

Społeczność szkolna jako edytorzy

Społeczność szkolną "Osiemnastki" czeka jeszcze na pewno niejedno ważne zadanie w trakcie realizacji projektu, ale to będzie ciekawym wyzwaniem. Trzeba przepisać własną pracę w odpowiednim edytorze, oczywiście na komputerze.  Trzeba ten edytor poznać, opanować, by umieć się w nim poruszać. Każda klasa utworzy jeden rozdział książki, w którym zamieszczone zostaną  tekst, zdjęcia, rysunki. Dołączą też dyrektor, nauczyciele, rodzice i absolwenci, tworząc kolejne części publikacji. Uczymy się, jak zastosować wiedzę w praktyce zgodnie z ideą metody projektu edukacyjnego.

Książka pt. „Świadkowie historii” – nasze świadectwo

I wreszcie nastąpi druk. Cóż to będzie za radość, gdy do rąk weźmiemy nasz skarb – dzieło wspólnej pracy i zdobywania wiedzy poprzez działanie i doświadczenie.

Projekt edukacyjny „Świadkowie historii" realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zakończy się zaprezentowaniem samego projektu i efektów pracy nad poszczególnymi zadaniami oraz promocją i sprzedażą książki, czym uświetnimy 45-lecie istnienia naszej szkoły. I – co istotne – osiągnięty zysk przekażemy na cel charytatywny, by jeszcze ktoś inny, ktoś, kto skorzysta z tych środków, dawał świadectwo swojej historii dalej...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również