Wiadomości z Chorzowa

Uchwalono nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów

  • Dodano: 2019-09-14 11:30

Uchwalono nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów. Zgodnie z nim rada ma charakter konsultacyjny, a celem jej działania jest m.in. kształtowanie postaw demokratycznych i upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży.

Zmiany w statucie zaproponowali młodzieżowi radni

Zmiany wprowadzone w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów zaproponowali młodzieżowi radni poprzedniej kadencji. Przyjęli je ich dorośli odpowiednicy.

- Obecnie obowiązujący statut uchwalony został w 2007 roku. Zdobyte od tego czasu doświadczenie pozwala na wprowadzenie kilku poprawek. Między innymi nowy statut wydłuża kadencję młodzieżowych radnych do dwóch lat, wprowadza możliwość głosowania przez internet w wyborach czy rozszerza skład rady z 2 do 3 radnych w każdej szkole – czytamy w uzasadnieniu uchwały

Młodzieżowym radnym Chorzowa może zostać każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej zamieszkujący w Chorzowie. Wybierać mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych z Chorzowa, niezależnie od miejsca zamieszkania. Najbliższe wybory do Młodzieżowej Rady Miasta mają się odbyć jeszcze we wrześniu.


Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów ma kształtować postawy demokratyczne wśród młodzieży

W statucie Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów czytamy, że jest ona organem konsultacyjnym, a jej celem działania jest:

  • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych wśród młodzieży
  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży
  • inicjowanie działań na rzecz młodych mieszkańców Miasta Chorzów
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów
  • reprezentowanie interesów chorzowskiej młodzieży przed władzami Miasta Chorzów oraz organizacjami i instytucjami działającymi w mieście
  • nawiązywanie współpracy z młodzieżowymi radami innych miast 

Rada ma reprezentować swoich wyborców wobec organów samorządowych, współpracować z samorządami uczniowskimi poszczególnych szkół czy wyrażać swoje opinie w sprawach społecznych i oświatowych. 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.