Wiadomości z Chorzowa

Uwaga bezrobotni! Trwa nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej

 • Dodano: 2022-06-06 10:15

Trwa nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór skierowany jest do:

 • wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej

Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony jest w ramach Funduszu Pracy, Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Programu Regionalny Program Operacyjny ( RPO).
 
Termin naboru do dnia 31.07.2022r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 
Kwota dotacji: do 30 000,00 zł.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o zasady PUP Chorzów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, KIS i opiekunowi środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Oceniane będą:

 •  wykształcenie wnioskodawcy
 • doświadczenie zawodowe
 • dodatkowe kwalifikacje
 • deklaracje współpracy
 • wkład własny
 • forma zabezpieczenia przyznanych środków
 • czas pozostawiania w ewidencji osób bezrobotnych do momentu złożenia wniosku
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • opis planowanej działalności gospodarczej

Kompletny wniosek można złożyć w następujących formach:

 • w formie papierowej w Kancelarii tut. Urzędu (parter)
 • pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. Urzędu)
 • w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
 • przez platformę ePUAP: adres skrytki  PUP_Chorzow/SkrytkaESP
   

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również