Wiadomości z Chorzowa

Zmieniły się zasady przyznawania stypendium Miasta Chorzów dla najzdolniejszych uczniów

  • Dodano: 2019-10-28 11:00

Chorzowscy radni przyjęli nowy regulamin udzielania stypendium Miasta Chorzów dla najzdolniejszych uczniów. Teraz takie stypendium może otrzymać każdy uczeń z chorzowskiej szkoły, a nie zamieszkujący na terenie miasta, jak było do tej pory.  Zmieniono także zasady zgłaszania do stypendium i podwyższono średnią ocen uprawniającą do jego uzyskania.

Stypendium Miasta Chorzów także dla uczniów spoza Chorzowa

Stypendium Miasta Chorzów ma być motywacją dla najzdolniejszych uczniów chorzowskich szkół.

- Jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zdolności, kreatywność i zainteresowania wykraczają poza program szkoły. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach – czytam w regulaminie udzielania stypendium.

Od tego roku takie wyróżnienie będzie przysługiwać wszystkim uczniom z chorzowskich szkół, a nie tylko tym zamieszkującym na terenie miasta, jak było do tej pory. To nie jedyne zmiany w regulaminie udzielania stypendium: 

  • z wnioskiem o stypendium może teraz wystąpić rodzic/opiekun nieletniego ucznia lub pełnoletni uczeń, poprzednio mógł to zrobić jedynie dyrektor szkoły
  • wykreślono z kryterium przyznania stypendium ocenę z zachowania
  • podniesiono średnią ocen dla uczniów szkół podstawowych z 5,0 na 5,3
  • podniesiono średnią ocen dla uczniów szkół ponadpodstawowych z 4,75 na 5,0

Wnioski o stypendium można składać od 15 do 30 listopada

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) za osiągnięcia uzyskane w minionym roku szkolnym. Do otrzymania stypendium nie wystarczy tylko odpowiednia średnia ocen, uczeń musi posiadać także tytuł laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych. 

W tym roku wnioski o stypendia za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 należy składać od 15 do 30 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów. Wypłata stypendium za miesiące od września do grudnia nastąpi po rozpatrzeniu wniosków (nie później niż do 31 stycznia 2020 r.). Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów


 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.