Wiadomości z Chorzowa

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

  • Dodano: 2021-11-18 17:15, aktualizacja: 2021-11-19 12:02

Polislokaty, a dokładnie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, były produktami quazi-inwestcyjnymi, które miały pomóc w czerpaniu zysków z inwestycji oszczędności. Były one oferowane głównie przez takie towarzystwa ubezpieczenie jak Skandia (aktualnie Vienna Life), AXA (aktualnie UNIQA), Generali, Compensa czy AEGON. Rozwiązanie polisolokaty często było poprzedzone niemiłym zaskoczeniem, że środki pieniężne, które miały rosnąć, straciły znacznie na wartości.

Rezygnacja z polisolokaty miała być niejako odpowiedzią na ten problem i ograniczyć powstające straty. Tutaj niestety często miała miejsce druga nieprzyjemna niespodzianka. Mianowicie, przy likwidacji polisolokaty naliczana była opłata likwidacyjna. Była to zryczałtowana opłata, najczęściej przybierająca formę określonego procentu wartości zgromadzonych środków. Jej naliczanie oznaczało oczywiście, że wypowiedzenie polisolokaty było nieatrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia. Zniechęcało to zatem do rezygnacji. Poniższy tekst będzie próbą nakreślenia najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzią na pytanie – jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Polisolokaty – jak się wycofać?

Każda umowa ubezpieczenia osobowego (a takim formalnie jest polisolokata) może być rozwiązana w dowolnym czasie. Rezygnacja z polisolokaty może być dokonana poprzez stosowne oświadczenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w dowolnej formie. Najczęściej jednak ubezpieczyciele przewidują szczególne formularze, które standaryzują całą procedurą. Dokumenty te zwane są przykładowo wnioskiem o wykup całkowity lub też wnioskiem o wypłatę świadczenia wykupu. Choć nie ma obowiązku korzystania z dokumentów przygotowanych przez ubezpieczyciela, tak może to przyśpieszyć całą procedurę. Rozwiązanie polisolokaty jest pierwszym krokiem na drodze ku temu by odzyskać swoje pieniądze.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Po otrzymaniu rozliczenia do umowy można rozpocząć procedurę odzyskiwania środków z polisolokaty. Pierwszym krokiem jest zredagowanie i wysłanie stosownego wezwanie do zapłaty. Z reguły nie przynosi ono oczekiwanego rezultatu i konieczne jest wniesienie pozwu do Sądu. Pozew jest sformalizowanym pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe. Postępowanie toczy się przed sądem cywilnym. Zazwyczaj Sąd wydaje nakaz zapłaty, który w zależności od sprawy jest zaskarżany lub nie przez ubezpieczyciela. W przypadku wniesienia sprzeciwu jest wyznaczana rozprawa. W części spraw wydanie nakazu kończy jednak sprawę i Klient od razu odzyskuje swoje środki.

Polisolokaty Skandia (Vienna Life)

Jednym z najczęściej pojawiających się produktów oferowanych na rynku były te oferowane przez Vienna Life Vienna Insurance Group (czyli dawna Skandia). Produkty ta zastrzegały bardzo wysokie opłaty likwidacyjne za rezygnację z umowy, czasami dochodzące nawet do 100% wartości wykupu. Sprawą zajmował się swego czasu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sądy uznały zastrzegane opłaty likwidacyjne za postanowienia abuzywne, a więc nie wiążące konsumenta od początku. Oznacza to innymi słowy, że przyjmowana jest fikcja, tak jakby opłaty te nie zostały nigdy wprowadzone do umowy. Ubezpieczyciel musiał zatem zwrócić klientom, którzy wytoczyli powództwa, nienależnie zatrzymane środków. Sprawy dotyczące odzyskania opłat likwidacyjnych związane są przede wszystkim z takimi produktami jak: Multiportfel R, Multiportfel Horyzont, Multiportfel Spektrum/Misiek, Multiportfel Złoty Wiek, Skandia Future, Vital, db Inwestuj w Przyszłość czy Nawigator. Oczywiście są to tylko najczęściej występujące umowy. Opłaty likwidacyjne były zastrzegane również w innego typu umowach, tak więc zawsze warto przenalizować posiadaną polisę pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu zatrzymanych środków.

Unieważnienie polisolokaty Vienna Life

W niektórych przypadkach odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat może dotyczyć dochodzenia zwrotu całości wpłaconych środków. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy wykup całkowity nie jest możliwy. Chodzi o sytuację, gdy ubezpieczyciel nie może odkupić certyfikatów inwestycyjnych i upłynnić środków, celem ich zwrotu konsumentowi. W przypadku Vienna Life problem dotyczył takich produktów jak: MultiAsset Invest, active invest, Multi Saver, Capital+, Total Invest czy dividend invest. Do Sądów składane są już pierwsze pozwy o uznanie umowy za nieważną, czyli „unieważnienie polisolokaty”. Argumenty w sprawie są solidne, więc można liczyć na korzystne rozstrzygnięcia.

Polisolokaty Kancelaria Kraków

Rezygnacja z polisolokaty często kończyła się stratą. Odzyskanie pieniędzy jest jednak możliwe. W grę wchodzi zarówno dochodzenie zwrotu opłaty likwidacyjnej, jak i w niektórych przypadkach – unieważnienie polisolokaty i dochodzenie całości zainwestowanych środków pieniężnych. W każdym wypadku konieczne jest jednak dokładne przenalizowanie dokumentów dotyczących zawartej umowy. Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią wszystkie osoby, który potrzebowałyby pomocy prawnej w powyższym zakresie. Wspólnie na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie na odzyskanie jak najwyższej kwoty.


Autor: dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Patron merytoryczny artykułu jest:

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Kraków
Adres: Rynek Dębnicki 6/3a, 30-319 Kraków
Telefon: 12 307 21 26

https://www.karh.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.