Wiadomości z Chorzowa

Konsolidacja zadłużenia i redukcja zadłużenia

  • Dodano: 2019-08-21 09:30

W dzisiejszych czasach tak wiele firm reklamuje opcje umorzenia długów, więc łatwo zrozumieć, dlaczego konsumenci stają się bardziej zdezorientowani, gdy szukają ulgi w zadłużeniu. Przed uzyskaniem kredytu na konsolidację zadłużenia lub zarejestrowaniem się w takiej opcji, powinieneś być w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

Czym jest konsolidacja zadłużenia?
Jak działają kredyty konsolidacyjne?
Zarządzanie długiem a rozliczanie zadłużenia
Czy firma konsolidująca zadłużenie jest nieuczciwa?

Plan konsolidacji zadłużenia jest najczęstszą formą przepakowania pożyczki. W tym scenariuszu konsumenci uzyskują nową pożyczkę na spłatę wcześniejszych zobowiązań, takich jak karty kredytowe i rachunki medyczne. Najlepiej byłoby, gdyby nowa pożyczka miała przystępne płatności miesięczne, z niższymi stopami procentowymi banków niż poprzednie kredyty. Jednak w ostatnich latach banki zaostrzyły politykę kredytową, a kredyt konsolidacyjny (polecam kalkulator na 17bakow.com/kredyty-konsolidacyjne) stał się zadłużeniem trudniejszym do uzyskania. Najczęściej kredytobiorcy są zobowiązani do posiadania doskonałych ratingów kredytowych i / lub zapewnienia zabezpieczenia - nieruchomości i pojazdu, w celu zakwalifikowania się. Jednak jednym z problemów, które nie są rozwiązywane przez ten rodzaj kredytu, jest zachowanie konsumentów. Jeśli nowy pakiet pożyczek zostanie wykorzystany do spłaty przeszłych zobowiązań, a konsument pozostanie niezachwiany w swoich zwyczajach wydawania pieniędzy; może skończyć się z jeszcze większym długiem niż to miało miejsce początkowo.

Zamiast uzyskać nową pożyczkę, wielu konsumentów wybiera zamiast tego jedną z wielu firm zajmujących się konsolidacją zadłużenia, które zapewniają redukcję zadłużenia.

Większość programów zadłużenia w ramach tych opcji dzieli się na dwie kategorie: rozliczenie zadłużenia lub zarządzanie długiem. Istnieją różnice między tymi dwoma wyborami - a konsumenci powinni być świadomi, czym są obie opcje.

Dzięki zarządzaniu długiem firma otrzymuje stałą miesięczną płatność przez konsumenta i będzie wypłacać te płatności wierzycielom konsumentów co miesiąc. Wierzyciele z kolei zgadzają się na obniżenie oprocentowania pożyczki, ale będzie to również wymagać zamknięcia linii kredytowej konsumenta. Ten scenariusz może mieć negatywny wpływ na rating kredytowy konsumenta. Ponadto plany te nadal wymagają, aby konsument zapłacił w całości swoje saldo pożyczki wraz z odsetkami i innymi opłatami przez okres, który może trwać do pięciu lat lub dłużej.

Rozliczenie długu to kolejna opcja, z której konsument może skorzystać. Dzięki tej opcji obniżenie kwoty należnej dotyczy nie tylko stopy procentowej i innych opłat, ale również kwoty głównej. Takie rozwiązanie umożliwiłoby również konsumentowi szybsze spłacenie długu w porównaniu z opcją konsolidacji zadłużenia lub opcji zarządzania długiem. Jedną z wad jest jednak jego negatywny wpływ na rating kredytowy konsumenta i możliwe konsekwencje dla kwestii podatkowych i prawnych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.