Wiadomości z Chorzowa

Kto pierwszy komornik czy urząd skarbowy?

  • Dodano: 2019-10-18 08:00, aktualizacja: 2019-10-18 08:04

Widząc kancelarię komornika sądowego lub urząd skarbowy jako nadawcę listu, niemal zawsze czujemy stres i niepokój. W końcu zazwyczaj zwiastuje to coś niedobrego. Możemy jednak spotkać się z wieloma skomplikowanymi sytuacjami dłużników, w których wiele podmiotów próbowało jednocześnie odzyskać swoje należności. 

Co zrobić, jeśli zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej będzie dotyczyć Ciebie? Usiąść, załamać ręce i czekać na to, jak potoczy bieg wydarzeń? Możesz wierzyć nam na słowo, że to nie koniec świata i z każdej sytuacji jest wyjście.

Sprawdź też:

W jaki sposób komornik ściąga alimenty - tłumaczy Rafał Wojtyna, ekspert komorniczy.

Zmiany w prawie na rzecz dłużników?

Zasada “kto pierwszy, ten lepszy”, wciąż obowiązuje. Została ona jednak uregulowana prawnie, by nie doszło do sytuacji, w której dłużnik zostanie bez środków do życia lub jego wynagrodzenie za pracę zostanie podzielone na kilku wierzycieli (np. dwóch komorników i ZUS).  

Szczegóły można poznać w art. 8821. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę. Jego treść brzmi następująco:

“W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.”

Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli pracodawca otrzymał pismo o zajęciu komorniczym oraz dokument z urzędu skarbowego lub ZUS, to w przypadku sytuacji, gdy kwota zajęcia jest wyższa niż wynagrodzenie miesięczne podlegające zajęciu (wyższa niż minimalne wynagrodzenie ustalane corocznie zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z późn. zm.), pracodawca potrąca i przekazuję środki organowi egzekucyjnemu, który pierwszy złożył wniosek.

Czy to znaczy, że drugi musi umorzyć lub zawiesić postępowanie egzekucyjne? Tak, ponieważ dopiero po spłacie pierwszego wierzyciela, środki zaczną być przekazywane drugiemu podmiotowi. Można powiedzieć, że zarówno komornicy, jak i organy administracyjne muszą ustawić się w kolejce do dłużnika po wierzytelności.

Co, jeśli nie wiadomo kto ma pierwszeństwo?

Może dojść do niefortunnego złożenia wniosków w tym samym terminie. Co wtedy? Biorąc pod uwagę treść art. 8821 ustawy kodeks postępowania cywilnego, jeśli nie ma możliwości jednoznacznego określenia, który organ egzekucyjny posiada pierwszeństwo zajęcia z wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi dokonać realizacji na rzecz organu dokonującego zajęcia wierzytelności w wyższej kwocie.

Pracodawca musi niezwłocznie poinformować o zbiegu egzekucji wszystkie organy egzekucyjne właściwe. W piśmie powinien on wskazać datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez wszystkie organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.