Wiesław Ciężkowski

Wiesław Ciężkowski

Wiesław Ciężkowski
  • Data urodzenia: brak informacji
  • Funkcja: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

I Zastępca Prezydenta nadzoruje: Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Polityki Społecznej. Zastępca Prezydenta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.

Wiesław Ciężkowski w artykułach


123następna »