Urząd Miasta Chorzów

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta

Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
centrala tel. 32 416 50 00
fax. 32 241 24 59
 

 

 

 


Godziny pracy Urzędu Miasta Chorzów
poniedziałek - środa od godz. 07:30 do godz. 15:00
czwartek - od godz. 07:30 do godz. 17:00
piątek - od godz. 07:30 do godz. 13:00

 

Poniższe jednostki organizacyjne Urzędu przyjmują strony w poszczególne dni tygodnia w następujących godzinach:

Biuro Prawne
pok. 419a
e-mail: radcy@chorzow.eu
tel/fax 32 241 31 94

Radcy Prawni
pok. 419
tel./fax 32 241 31 94 lub 32 241 12 61-9 w.213

Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Miejski Rzecznik Konsumentów
 
mgr Maria KAPUSTA
 
pokój 420
 
tel./fax 32 241 31 94 lub 32 241 12 19 wew. 213
 
e-mail : radcy@chorzow.eu
 
Przyjmowanie stron w sprawach konsumenckich:
 
środa, piątek w godz. 9:00 - 11:00
 
 
 
Naczelnik Kancelarii Rady Miasta:
 
mgr Feliks BISKUP
 
pokój 202
 
tel. 32 241 35 77 lub 32 241 12 61 wew. 423
 
fax. 32 249 29 98
 
Przyjmowanie stron:
 
poniedziałek - środa w godz. 7:30 do 14:30
 
czwartek w godz. 7:30 - 16:30
 
piątek w godz. 7:30 - 13:00
 
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
 
ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi
 
Jerzy BOGACKI
 
pokój 214
 
tel.32 241 12 61-9 wew. 351
 
 
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Zbigniew BASZAK
 
pokój 326
 
tel./fax 32 241 01 10
 
lub 32 241 12 61-9 wew. 230 lub 485
 
ad@chorzow.eu, ad.naczelnik@chorzow.eu
 
Przyjmowanie stron :
 
od poniedzialu  do środy : w godz. 8:00 do 14:30
 
w czwartek : w godz. od 8:00 do 16:30
 
w piątek  : w godz. od 8:00 do 13:00 
 
 
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr inż. arch. Mariusz CUP
 
pokój 334
 
tel. 32 241 02 25 lub 32 241 12 61-9 wew. 377
 
e-mail : ab.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 15:00
 
 
 
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
 
e-mail: fn@um.chorzow.pl
 
Zastępca Skarbnika Miasta
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Teresa GRZESICA
 
pokój 110
 
tel.: 32 241 12 61 do 9 wew. 400
 
e-mail: fn.zastepca@chorzow.um.pl
 
 
 
Kierownik Referatu Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Miasta
 
mgr Jolanta KAJZEREK
 
pokój 111
 
tel/fax. 32 348 18 44
 
tel.: 32 241 12 61 do 9 wew. 310
 
e-mail: fn.sprawozd@um.chorzow.pl
 
 
 
Kierownik Referatu ds. Kredytów i Dotacji
 
mgr Tomasz PIECHNICZEK
 
pok. 134
 
tel./fax. 32 241 27 53
 
tel.: 32 241 12 61 do 9 wew. 374
 
e-mail: ue_info@chorzow.um.gov.pl
 

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Mariusz TRACZ
 
pokój 227
 
tel.32 241 33 84 lub 32 241 12 61-9 wew. 402
 
e-mail : dg.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron w godzinach:
 
poniedziałek - środa od 7:30 do 14:30
 
czwartek od 7:30 do 16:30
 
piątek od 7:30 do 13:00
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
mgr Brygida BALCAR
 
pokój 226
 
tel. 32 241 33 84 lub 32 241 12 61-9 wew. 354
 
e-mail : dg.zastepca@chorzow.um.gov.pl
 
 
 
WYDZIAŁ EDUKACJI
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Sylwia LUKOSZEK
 
pokój 403
 
tel. 32 241 40 36 lub 32 241 12 61-9 wew. 227
 
e-mail : ed.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 15:00
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
mgr Beata KABZA
 
pokój 401a
 
tel. 32 241 12 61-9 wew. 357
 
e-mail : ed.zastepca@chorzow.um.gov.pl
 
 
 
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Alicja HOSZCZ
 
pokój 425
 
tel. 32 241 38 42 lub 32 241 12 61-9 wew. 453
 
fax 32 348 18 11
 
e-mail: gn.naczelnik@chorzow.eu
 
Przyjmowanie stron: pon.-śr.: 7:30-14:30
 
czw.: 7:30-16:30; piątek: 7:30-13:00
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału d/s Gospodarki Nieruchomościami
 
mgr Krystyna FABISZ
 
pokój 424
 
tel. 32 241 12 61-9 wew. 386
 
e-mail : gn.zastepca@chorzow.eu
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału d/s Geodezji
 
mgr Katarzyna BAL
 
pokój 435
 
tel. 32 249 14 43 lub 32 241 12 61-9 wew. 456
 
e-mail : gn.geodezja@chorzow.eu
 
 
Geodeta Miejski
 
mgr inż. Jacek OLSZÓWKA
 
pokój 433
 
tel. 32 249 32 90 lub 32 241 12 61-9 wew. 359, 358
 
e-mail : gn.geodeta@chorzow.eu
 
 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miejskimi
 
Grażyna KAŹMIERCZAK
 
pokój 430a
 
tel. 32 241 12 61-9 wew. 496
 
e-mail : gn.grunty@chorzow.eu
 
 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
 
mgr Joanna MUTER
 
pokój 423
 
tel. 32 241 12 61-9 wew. 217
 
e-mail : gn.skarb@chorzow.eu
 
 
 
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów
 
mgr inż. Aurelia KORPAŁA
 
pokój 431
 
tel. 32 241 12 61-9 wew. 359
 
e-mail : gn.ewidencja@chorzow.eu
 
 
Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
 
mgr inż. Barbara WOJCIECHOWSKA
 
pokój 320
 
tel. 32 241 78 73 lub 32 241 12 61-9 wew. 434, 369
 
fax 32 245 84 67
 
e-mail : gn.zasob@chorzow.eu
 
 
 
WYDZIAŁ INFORMATYKI
 
Naczelnik Wydziału Informatyki
 
mgr inż. Jolanta SOPNIEWSKA
 
pokój 302
 
tel./fax  32 241 57 68 lub 32 241 12 61-9 wew. 457
 
e-mail : inf@chorzow.eu
 
 
 
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr inż. Piotr GALILEJCZYK
 
Pokój 121
 
Tel. 32 241 12 61 lub 32 241 19 47 wew. 416
 
e-mail : iz@chorzow.eu
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 15:00
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
inż. Leszek SIEPRAWSKI
 
pokój 439
 
Tel. 32 241 12 61 wew. 299
 
e-mail:sieprawski_l@chorzow.eu
 
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Rafał BYRCZEK
 
pokój 104
 
tel./fax 32 249 27 32
 
tel. 32 241 12 61 wew. 404
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 14:30
 
e-mail : egzekucja@chorzow.eu
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
Główny Księgowy
 
mgr Maciej ROŻNIEWSKI
 
pokój 124
 
tel.: 32 241 12 61 do 9 wew. 409
 
 
 
Kierownik Referatu Ewidencji Środków Trwałych i Majatku Gminy
 
mgr Katarzyna HOHUŁ-MUSIAŁA
 
pokój 34
 
tel./fax. 32  241 08 16
 
tel.: 32  241 16 1 do 9 wew. 492
 
 
 
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej
 
mgr Ewa BIL - CHOLEWA
 
pokój: 135
 
tel.: 32 241 12 61 do 9 wew 246
 
 
 
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
 
NACZELNIK Wydziału
 
mgr Rafał ZAREMBA
 
pokój 312
 
tel. 32 241 14 55  lub 32 241 12 61 wew. 340, 231
 
e-mail: zaremba_r@chorzow.eu
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 15:00
 
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA  Wydziału
 
mgr Aleksandra ŁAMIK-HYPA
 
pokój 311 a
 
tel. 32 241 14 55 lub 32 241 12 61 wew. 382, 410
 
e-mail: lamik_a@chorzow.um.gov.pl
 
 
 
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Bożena Biolik-Stich
 
tel. 32 241 12 61 wew. 226
 
Przyjmowanie stron:
 
poniedziałek - środa w godz. 7:30 do 14:30
 
czwartek 7:30 - 16:30
 
piątek 7:30 - 13:00
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
mgr Jolanta Dela
 
pok. 27b
 
tel. 32 241 12 61 wew. 201
 
Przyjmowanie stron:
 
poniedziałek - środa w godz. 7:30 do 14:30
 
czwartek 7:30 - 16:30
 
piątek 7:30 - 13:00
 
 
 
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
 
Naczelnika Wydziału
 
mgr Tomasz PIECHNICZEK
 
pokój 134
 
tel./fax 32 241 27 53
 
tel. 32 241 12 61 -9 w. 374
 
e-mail: ue.info@chorzow.eu
 
 
 
Kierownik
 
mgr Jolanta KOCZUBIK
 
pokój 132
 
tel. 32 241 43 14
 
tel. 32 241 12 61 -9 wew. 407
 
e-mail : roz@chorzow.eu
 
 
 
WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Danuta PROCHOWSKA
 
pokój 121
 
tel. 32 241 19 47 lub 32 241 12 61-9 wew. 416
 
e-mail : sl.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 14:30
 
 
 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Ewa LORENC
 
pokój 439 (wejście przez 438)
 
tel. 32 249 19 52 lub 32 241 12 61-9 wew. 441
 
e-mail : sn.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron w godz. 9:00 do 15:00
 
 
 
WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr inż. Hanna POMPA - OBOŃSKA
 
pokój 315
 
tel/fax. 32 241 24 47 lub tel. 32 241 12 61-9 wew. 432
 
e-mail : uk.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron: pn-śr: w godz. 07:30-14:30, czw: do 16:30, pt do 13:00
 
 
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
 
Przyjmowanie stron :
 
Poniedziałek,wtorek,środa  7:30- 14:30
 
Czwartek-7:30- 16:30
 
Piątek-7:30- 13:00
 
e-mail : zk@chorzow.eu
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr Jacek Króliczek
 
pokój 127
 
tel/fax. 32 241 09 80, 32 249 00 30 lub 32 241 12 61-9 wew. 352, 353
 
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
mgr inż. Tadeusz WALUGA
 
pokój 127
 
tel/fax. 32 241 09 80 lub 32 241 12 61-9 wew. 352, 353
 
e-mail : pczk@chorzow.eu
 
 
 
WYDZIAŁ ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Naczelnik Wydziału
 
mgr inż. Lidia STUCHLIK
 
pokój 231
 
tel. 32 241 71 75 lub 32 241 12 61/9 wew. 306
 
e-mail: zd.naczelnik@chorzow.um.gov.pl
 
Przyjmowanie stron:
 
poniedziałek, wtorek, środa - od godz. 8:30 do godz. 14:30
 
czwartek - od godz. 8:30 do godz. 16:30
 
piątek - od godz. 8:30 do godz. 13:00
 
 
 
 
 
 
 

 

2595
Twój schowek