Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Chorzów: Odznaczono zasłużonych dla miasta

  • Dodano: 2019-03-29 07:00, aktualizacja: 2019-03-29 07:16

28 marca podczas sesji Rady Miasta za zasługi dla miasta odznaczeni zostali: Anna Knysok. ppłk Robert Jańczuk i Grzegorz Gowarzewski.

Poniżej krótkie biografie nagrodzonych

Anna KNYSOK urodziła się w Chorzowie. Liceum Medyczne Pielęgniarstwa ukończyła w 1970 r. i w tym samym roku rozpoczęła pracę w szpitalu im. dr J. Rostka w Chorzowie. W dniu 01.01.1978 r. została oddziałową 60 łóżkowego oddziału wewnętrznego.

W trakcie pracy w 1975 r., rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Psychologii, które ukończyła w 1980 r. W szpitalu im. dr J. Rostka pracowała jako psycholog od dnia 01.11.1981 r. Dodatkowo pełniła dyżury pielęgniarskie.

W 1980 r. współtworzyła przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chorzowie Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Regionu Śląsko - Dąbrowskiego „Solidarności”.

Następnie wraz z grupą przyjaciół, głównie pracowników służby zdrowia, udzielała pomocy osobom prześladowanym, w ramach „Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym” filia w Chorzowie. Była posłem do sejmu X i I kadencji. Pracowała w komisjach Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w Komisji Zdrowia, której była wiceprzewodniczącą. W 1997 r. została powołana przez Premiera Jerzego Buzka na Wiceministra Zdrowia i Funkcję tę pełniła przez 4 lata - do listopada 2001 r.

Od stycznia 2002 r. została powołana przez Prezydenta Chorzowa do pełnienia funkcji Dyrektora Szpitala im. dr J. Rostka. W styczniu 2004 r. nastąpiło połączenie 3 chorzowskich szpitali dla dorosłych w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. Anna Knysok pełniła w nim funkcję zastępcy Dyrektora. W 2015 r. została w wyniku konkursu wybrana na Dyrektora ZSM i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od sierpnia 2017 r. z sukcesem przeprowadziła połączenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. Połączony szpital rozwija się i rozszerza zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, modernizuje się i doposaża w nowoczesny sprzęt medyczny. Anna Knysok kilkadziesiąt lat pracy zawodowej i społecznej poświęciła mieszkańcom Chorzowa.


ppłk ROBERT JAŃCZUK jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Chorzowie w Szkole Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych, gdzie pełnił ją jako Wykładowca Zespołu Pracowników Dydaktycznych i Pomocniczych Wydziału Szkolenia. W 1995 roku po rozwiązaniu Szkoły Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych został skierowany do dalszego pełnienia służby wojskowej w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.12.2007 r. po latach powrócił do m. Chorzów i został wyznaczony na stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie i mianowany na stopień podpułkownika, gdzie pełni służbę nieprzerwanie przez 11 lat - od dnia 1 stycznia 2008 r.do dzisiaj. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie bierze czynny udział w uroczystościach odchodów świąt państwowych i lokalnych: Rocznicy Wyzwolenia Chorzowa, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Jest organizatorem uroczystości: Święta Flagi w dniu 2 maja, Święta Wojska Polskiego. Jest również współorganizatorem zawodów "Sprawni jak żołnierze", "Srebrne Muszkiety". Bierze udział w Dniach Organizacji Pozarządowych - wystawienie stoiska informacyjnego WKU. 


inż. GRZEGORZ GOWARZEWSKI urodzony 23.11.1949 r., jest absolwentem Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował język niemiecki w Goethe Institut w Iserlohn. Przez blisko 38 lat jest związany zawodowo z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Dzięki osobistemu zaangażowaniu jako prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z powodzeniem zrealizowany został istotny dla mieszkańców program termomodernizacji zasobów Spółdzielni. Nie sposób pominąć także osiągnięć związanych z rewitalizacją infrastruktury osiedlowej – boisk, placów zabaw, skwerów, ciągów komunikacyjnych, budową nowych miejsc parkingowych. Pan Gowarzewski zintensyfikował również działalność społeczno-kulturalną świadczoną dla spółdzielców. Ośrodkiem jest Klub Spółdzielczy „Pokolenie”, w którym odbywa się wiele imprez dla mieszkańców w każdym wieku.
Za swoją działalność p. Grzegorz Gowarzewski otrzymywał cenne wyróżnienia m.in. dwukrotnie Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, w roku 2010 Wielką Nagrodę Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa z Laurem wraz z nadaniem miana „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. W 2012 r. został o odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 2013 r. otrzymał kolejne odznaczenie państwowe – Medal Złoty za Długoletnią Służbę. W roku 2014 zostało przyznane p. Gowarzewskiemu prestiżowe wyróżnienie w postaci Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji przyznanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, a także Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Budownictwa” przyznana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W 2015 r. p. Gowarzewski został odznaczony przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gospodarki RP”, a także otrzymał Tytuł Honorowy Osobowości Budownictwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w budownictwie.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Profesor

    Sorry ale ja nie widzę w życiorysie tych ludzi nic ważnego dla Chorzowa, szczególnie u Pana wojskowego i szefa spółdzielni. Przecież ten ostatni Pan tylko robił swoją robotę! Za którą mieszkańcy oczywiście słono płacili. Żenujące

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.