Wiadomości z Chorzowa

Chorzów: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - informacje

  • Dodano: 2019-11-29 08:15, aktualizacja: 2019-11-29 08:28

60% bonifikata od opłaty przekształceniowej płatnej jednorazowo, dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów, będzie obowiązywała do końca 2020 roku.

Dotyczyć to będzie zarówno osób, które zaświadczenia o przekształceniu otrzymają z urzędu jak i na wniosek.

Bonifikata udzielana jest na pisemny wniosek osobom, które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Osoby ubiegające się o bonifikatę nie mogą posiadać zaległości z tytułu rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia. Wnioski o bonifikatę można składać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu.

Ponadto informujemy, że w związku z dużą liczbą użytkowników wieczystych, a także konieczności dokonania indywidualnej analizy stanu prawnego każdej nieruchomości, nie wszystkie zaświadczenia o przekształceniu zostaną wydane do końca 2019 r.  

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonania wcześniejszej zapłaty opłaty rocznej za rok 2019 lub lata następne oraz złożenia wniosku o przyznanie bonifikaty i zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty jednorazowej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.